Số lượng doanh nghiệp và hợp tác xã đăng ký thành lập mới 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng

09/06/2022 16:24

Về phát triển doanh nghiệp: Đến hết ngày 31/5/2022 toàn tỉnh có 1.151 đơn vị thành lập mới (trong đó 774 doanh nghiệp và 377 đơn vị trực thuộc), tăng 28% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký đạt 11.677 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ, có 634 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 25% so với cùng kỳ.

Do ảnh hưởng từ sau đại dịch và tác động của việc rà soát số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, số doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp tục tăng, cụ thể có 1.022 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng tăng 44% so với cùng kỳ; 217 doanh nghiệp giải thể, tăng 16% so với cùng kỳ.

Về phát triển hợp tác xã: Đến ngày 31/5/2022 có 25 HTX thành lập mới, tăng 25% cùng kỳ; có 25 đơn vị tạm ngừng, 02 HTX giải thể. Tính đến ngày 31/5/2022 toàn tỉnh có 634 HTX đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hoạt động trên 1.101 tỷ đồng, bình quân 1,73 tỷ đồng/HTX.

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 900679