Họp tham vấn chuyên gia về đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

15/06/2022 13:39

 

Triển khai kế hoạch thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, ngày 14/6/2022, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tham vấn ý kiến chuyên gia để thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch Tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý Quy hoạch và các vụ chuyên ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cùng các chuyên gia về lĩnh vực môi trường:

1- TS. Mai Thế Toản, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

2- Ths. Nguyễn Hoài Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3- TS. Nguyễn Công Mỹ, Trung tâm tư vấn Phát triển kinh tế, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam;

4- TS. Phạm Khang, Hội đánh giá tác động môi trường Việt Nam;

5- GS.TS. Nguyễn Việt Anh, Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

6- TS. Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở phần trình bày của đơn vị tư vấn lập Đánh giá môi trường chiến lược cho Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo nhận được ý kiến góp ý thẳng thắn, khách quan của các chuyên gia. Các ý kiến đánh giá cao báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chuẩn bị công phu, nhiều số liệu, đưa ra dự báo quy hoạch tác động đến môi trường và các giải pháp cụ thể. Đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các nội dung để hoàn thiện dự thảo. Kết quả biểu quyết 100% thông qua báo cáo ĐMC (8/8 phiếu thông qua, trong đó có 01 phiếu nhất trí thông qua không cần chỉnh sửa) để triển khai trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh tại cuộc họp thẩm định dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2022. Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch tỉnh theo ý kiến hội đồng, triển khai trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt – dự kiến trong tháng 7/2022.

 

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 297
Đã truy cập: 1327112