Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Luật Đấu thầu (sửa đổi)

20/06/2022 16:00

(MPI) - Chiều ngày 17/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Luật Đấu thầu (sửa đổi).

 
Ông Trần Hào Hùng phát biểu. Ảnh MPI

Phát biểu mở đầu cuộc họp, ông Trần Hào Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bộ đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tham khảo ý kiến quốc tế.

Tại cuộc họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì xây dựng trình bày các nội dung lớn của dự thảo Luật để lấy ý kiến chỉ đạo, định hướng của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, ông Trần Hào Hùng cho biết, từ thực tiễn trong thời gian qua yêu cầu cần sửa đổi Luật để đảm bảo tính phù hợp với thực tế. Do vậy, Luật dự kiến bổ sung mở rộng phạm vi điều chỉnh, làm rõ hơn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với khái niệm mới của Luật Doanh nghiệp; đưa ra các nguyên tắc áp dụng Luật trong trường hợp có sự khác nhau giữa luật này với các luật khác có liên quan. Bổ sung các nội dung liên quan đến hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay.

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) bao gồm 13 chương, 98 điều, trong đó sửa đổi 72 điều, bổ sung 15 điều và giữ nguyên 11 điều với các nhóm chính sách xác định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu, các Luật có liên quan và điều ước, thỏa thuận quốc tế về ODA vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu.

Đồng thời, hoàn thiện quy định về đấu thầu mua sắm hàng hóa trong nước, mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh, mua sắm sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi nhóm lao động yếu thế nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu.

Dự thảo đưa nội dung quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh: MPI

Tham gia thảo luận, các đại biểu đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chủ trì xây dựng và phối hợp, tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan liên quan. Đồng thời tập trung cho ý kiến, làm rõ thêm các nội dung về phạm vi điều chỉnh; các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phương thức mua sắm; các quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu để nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh, công bằng trong đấu thầu; các thủ tục trong quá trình lựa chọn nhà thầu; các quy định về ưu đãi trong đấu thầu./.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://www.mpi.gov.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 123
Đã truy cập: 1251201