Tham gia ý kiến dự thảo Luật Đầu thầu (sửa đổi)

29/06/2022 11:05

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Ý kiến của Quý Cơ quan/Doanh nghiệp về Dự thảo Luật xin gửi trực tiếp về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện, trình Chính phủ./.

Tệp đính kèm

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 969381