Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh nhất trí thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

30/06/2022 20:42

Ngày 29/6, tại TP Hà Nội, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh, chủ trì. Về phía tỉnh Quảng Ninh tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ý nghĩa hết sức quan trọng, được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Quảng Ninh luôn đặc biệt quan tâm.

Tỉnh Quảng Ninh nhận thức sâu sắc rằng, sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển bứt phá, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức lập quy hoạch tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy đến UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, mục tiêu tổng quát được Quy hoạch chỉ rõ: Đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. Tầm nhìn phát triển đến năm 2050Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 là 10%/năm. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 3-4%; công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 47-48%; dịch vụ chiếm khoảng 38-39% và thuế sản phẩm 9-10%.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 19.000-20.000 USD. Phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng phát triển”, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, báo cáo về nội dung Quy hoạch tỉnh.

Phát biểu tham gia đóng góp ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, các thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh đều cho rằng, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển của đất nước và của tỉnh. Báo cáo quy hoạch được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học và cơ bản đáp ứng yêu cầu được quy định tại Luật Quy hoạch và nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh cũng nêu lên những cơ hội, tiềm năng phát triển nổi trội của Quảng Ninh so với các địa phương khác, đồng thời cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục bổ sung, phân tích làm rõ hơn trong Quy hoạch như: Làm rõ thêm về tiềm năng phát triển biển đảo; chỉ số tăng trưởng GRDP, chỉ số tiếp nhận, hưởng thụ của người dân; tỷ lệ nhà ở đô thị, không gian quản lý vùng. Bổ sung, phân tích xu hướng phát triển xanh, cách thức đối mặt. Làm rõ những yếu tố đặc thù của Quảng Ninh trong định hướng phát triển, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh"; căn cứ để đưa ra các chỉ tiêu phát triển ngành du lịch; đánh giá nguy cơ, tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển của tỉnh…

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh đã nhất trí thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có 4/25 phiếu thông qua mà không cần chỉnh sửa; 21/25 phiếu thông qua với điều kiện cần chỉnh sửa trên cơ sở các ý kiến tham gia.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các bộ, ngành bằng văn bản trước đây và các ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh, các chuyên gia, các nhà khoa học tại cuộc họp. Đồng chí khẳng định, đây là các ý kiến được dựa trên quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, có giá trị sâu sắc, thể hiện sự tâm huyết, quan tâm, ủng hộ đối với tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở các ý kiến cụ thể tại phiên họp, tỉnh Quảng Ninh sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện xây dựng quy hoạch, đồng thời lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, ý kiến góp ý của các bộ, để hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở nội dung báo cáo Quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cho ý kiến cụ thể vào quan điểm phát triển của tỉnh nhằm thể hiện rõ mức độ ưu tiên, tính đột phá, động lực, khát vọng để Quảng Ninh phát triển trong thời gian tới. Đồng thời gợi mở những tiềm năng, lợi thế để tỉnh Quảng Ninh có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn; những đường hướng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn xác định trọng tâm, trọng điểm, mức độ ưu tiên, lĩnh vực đột phá, động lực tạo sự khác biệt nổi trội của tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã có bước phát triển vượt bậc, có nhiều đổi mới, tư duy, tầm nhìn và khát vọng cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để phát triển.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Đồng chí nhấn mạnh, để đảm bảo Quy hoạch tỉnh có tầm nhìn chiến lược, phù hợp với quy hoạch của cả nước, Quảng Ninh cần làm tốt việc quy hoạch, có tầm nhìn chiến lược, dài hơi và khai thác tốt các tiềm năng, khắc phục hạn chế để thúc đẩy phát triển bền vững. Quảng Ninh cần có cách tiếp cận hiện đại, chiến lược; khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế và khắc phục những hạn chế để phát triển bền vững.

Quảng Ninh có rất nhiều lợi thế về kinh tế, cảng biển, khu kinh tế…, vì vậy tỉnh phải thực hiện quy hoạch đồng bộ theo hướng bền vững, có cơ cấu, tầm vóc lớn hơn phù hợp với điều kiện phát triển thực tế để từ đó có những đột phá vượt bậc trong thời gian tới và xứng đáng với cực tăng trưởng trong vùng kinh tế.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng cần phải đề cập, phân tích tới các yếu tố phát triển về tiềm năng, phát huy lợi thế Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái để phát triển đồng bộ.

Trong công tác quy hoạch, tỉnh Quảng Ninh cần tập trung vào các định hướng mới như: Chuyển đổi số, kinh tế đêm, xã hội số… để phát triển quy hoạch nằm trong tổng thể chung của cả nước. Đặc biệt, Quảng Ninh cần phát triển nhanh, bền vững trên 4 trụ cột chính về: Kinh tế, văn hóa-xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

Cần phải xác định rõ được vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng với tư cách là cực tăng trưởng mạnh. Từ đó, có những định hướng phát triển đóng góp vào cực tăng trưởng chung trong vùng và trong cả nước.

Trong lĩnh vực kinh tế ưu tiên cần tập trung vào việc phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, phát triển du lịch, dịch vụ và phát triển đô thị, bất động sản.

Bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng tốt, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tốt, môi trường kinh doanh tốt… thì cũng cần phải tập trung mạnh vào việc phát triển nguồn nhân lực. Tạo thể chế, cơ chế mới để bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong cơ cấu chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh" cần chú trọng đến chuyển đổi việc làm lao động ngành Than. Đồng thời, cũng lưu ý đến việc phát triển dân số và dân cư trong quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ tin tưởng Quảng Ninh đã, đang và sẽ tiếp tục đạt được những thành tích kỳ diệu trong thời kỳ mới.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.com.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 669
Đã truy cập: 1344364