Nghiệm thu, đánh giá chính thức kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy Hệ sinh thái Khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ninh”

06/07/2022 16:48

Mới đây, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nhiệm vụ “ Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy Hệ sinh thái Khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ninh” do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh chủ trì thực hiện và Tiến sĩ Hoàng Trọng Hòa – Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch làm Chủ nhiệm.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã nêu ra thực trạng hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mặc dù đã có những yếu tố tích cực về hạ tầng, cải cách hành chính, hỗ trợ chính sách… nhưng vẫn còn thiếu tính liên kết dẫn đến việc các doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh của thực sự được hưởng lợi. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách, xây dựng vườn ươm, hỗ trợ tài chính, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, bố trí địa điểm hoạt động… để hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh phát triển phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bổ sung vào biện pháp quản lý nhà nước của đơn vị về đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

 

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 122
Đã truy cập: 965410