Bản tin sinh hoạt chi bộ số 7/2002 - Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng tháng 7/2022

08/07/2022 16:59

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG THÁNG 7/2022

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm đúng quy trình, quy định, an toàn, tiết kiệm, linh hoạt với mục tiêu thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội ở các khu dân cư; đảm bảo nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ là trưởng thôn, bản, khu phố trên cơ sở quy trình “Dân tin - Đảng cử”. Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung nghị quyết sau đại hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra.

2. Tiếp tục tuyên truyền các luật, nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương 6 tháng đầu năm gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.

4. Tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

5. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021-2022, các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh.

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022); 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7); 55 năm ngày Binh đoàn Than ra trận (30/7); 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8)...

Tệp đính kèm

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 168
Đã truy cập: 1330194