Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2023

15/07/2022 15:49

Theo quy định hàng năm trước ngày 30/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023. Tuy nhiên tính đến nay Thủ tướng chính phủ chưa ban hành Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chưa có hướng dẫn cụ thể. Để chủ động trong việc xây dựng dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh xây dựng kế hoạch năm 2023.

Trong quá trình lập kế hoạch, các nội dung khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Tổng hợp, quy hoạch, cụ thể:

- Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Điện thoại: 0203.3836.991

- Đối với kế hoạch đầu tư phát triển, Điện thoại 0203.3835.083

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1118
Đã truy cập: 1451900