Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

25/07/2022 09:19

Tỉnh Quảng Ninh được Trung ương đánh giá là địa phương chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sớm đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thí điểm nhiều mô hình mới với nhiều đề án, chiến lược, mang lại những kết quả rất thiết thực. Trên cơ sở những thành công đạt được, tỉnh tiếp tục đề ra những giải pháp trọng tâm, trọng điểm, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đoàn khảo sát của BCĐ Đề án Trung ương 6 làm việc với BTV Thành ủy Hạ Long về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, ngày 18/4/2022.

Thực tiễn những năm qua đã khẳng định việc quyết liệt đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ đã trở thành động lực, là nhân tố quan trọng giúp Quảng Ninh đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp theo từng thời điểm, giữ vững địa bàn an toàn, giảm bớt thiệt hại cho nhân dân, điều hành phát triển kinh tế - xã hội vượt qua khó khăn do dịch bệnh trong suốt hơn 2 năm qua.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới, hoàn thiện bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa. Trong đó sẽ quyết liệt rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy định, quy chế làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, các mô hình thí điểm, nhất là mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ, ủy ban kiểm tra - thanh tra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Trung tâm Truyền thông tỉnh. Đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa cơ sở giáo dục công lập ở những nơi có điều kiện; hoàn thành sắp xếp theo quy định chung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối với bộ máy hệ thống chính trị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã tích cực chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 11 cơ quan, đơn vị, sở, ngành: Công Thương, Du  lịch, Văn  hóa  - Thể thao, Giao thông - Vận tải, Y tế, Tài chính, LĐ-TB&XH, Trường CĐ Việt - Hàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH), 2 trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế. Cùng với đó, tỉnh tiến hành tổ chức lại Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh thành Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo quy định; kiện toàn cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; chuyển trạm y tế cấp xã từ trực thuộc UBND cấp huyện về trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý; triển khai quyết định sáp nhập Trường CĐ Giao thông vào Trường CĐ Việt - Hàn. Tỉnh cũng quyết định giao số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022, theo đó đã giảm 490 chỉ tiêu người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, bằng đúng số lượng giao của Bộ Nội vụ. Đồng thời phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh của 14 cơ quan.

Cùng với tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, từ đầu năm tới nay, tỉnh đã tập trung rà soát, thực hiện sáp nhập 180 thôn, bản, khu phố thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố thành 90 thôn, bản, khu phố; triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, ngày 5/6/2022, 1.452/1.452 thôn, bản, khu phố đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố với tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình đạt 98,15%, cao hơn 4,9% so với kỳ bầu cử trước (93,25%), kết quả đã có 1.449 người trúng cử trưởng thôn, bản khu phố (1.061 người trúng cử đạt tỷ lệ phiếu trên 90%; 316 người trúng cử đạt tỷ lệ phiếu từ trên 70% đến dưới 90%; 72 người trúng cử đạt tỷ lệ phiếu từ trên 50% đến dưới 70%). Tiếp đó, ngày 3/7, các chi bộ thôn, bản, khu phố đồng loạt tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, bầu trực tiếp bí thư chi bộ tại đại hội.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chung; thường xuyên sơ kết, đánh giá, rà soát, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc, nâng cao năng lực cán bộ, người đứng đầu các cấp; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Cùng với đó, tỉnh tích cực đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiểm soát tốt quyền lực, đề cao trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.com.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 878
Đã truy cập: 905570