Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

05/08/2022 15:51

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch ban hành ngày 24/6/2022.

Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bao gồm công trình khai thác nước, công trình xử lý nước, mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch và các công trình phụ trợ có liên quan.

- Ở phạm vi nông thôn tập trung, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao cho:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch;

+ Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.

- Ở phạm vi đô thị, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao cho:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch;

+ Doanh nghiệp có vốn nhà nước có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch;

+ Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.

Nghị định 43/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.

Tệp đính kèm

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 182
Đã truy cập: 965470