Họp thống nhất các nội dung liên quan đến 13 địa phương trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

16/08/2022 16:02

Trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ các Tỉnh, thành phố khác trong cả nước trong việc triển khai lập, triển khai thực hiện các nội dung trong Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Để đảm bảo các nội dung trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương và tạo thuận lợi cho công tác triển khai, từ ngày 10/8/2022 đến ngày 13/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì làm việc trực tiếp với các đồng chí Bí thư, Chủ tịch của 13 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để rà soát toàn bộ các nội dung liên quan.

Cuộc họp cũng có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng quy hoạch tỉnh; các sở ngành quan trọng liên quan và các phòng, ban chuyên môn thuộc các địa phương được mời dự. Đặc biệt, cơ quan chủ trì Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng huy động toàn bộ các chuyên gia tư vấn phụ trách tất cả các lĩnh vực trong Quy hoạch tỉnh tham dự cuộc họp để trao đổi, thảo luận, giải đáp trực tiếp các thắc mắc, ý kiến giam gia của các địa phương.

 

 

Trong 4 ngày làm việc với 13 cuộc họp, toàn bộ các lãnh đạo sở, ngành, địa phương, các cán bộ chuyên môn và chuyên gia tư vấn đã tập trung, nghiêm túc, thảo luận sôi nổi các nhóm vấn đề liên quan của mỗi địa phương trải rộng trên nhiều chủ đề từ định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội đến quy mô dân số, định hướng phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên,…

Trong đó, các nội dung về bố trí không gian và sử dụng đất được các lãnh đạo sở, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, ý thức rất sâu sắc về tính chất phức tạp, yêu cầu pháp lý gắt gao trong triển khai Quy hoạch tỉnh sau khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, các nội dung này được tập trung nhiều thời gian, nguồn lực; các địa phương cử cán bộ để rà soát, khớp số liệu và bản đồ trực tiếp với đầu mối sở ngành và các chuyên gia tư vấn ngay sau cuộc họp kết thúc.

 

 

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, đơn vị chủ trì đã và đang gấp rút chỉ đạo các chuyên gia tư vấn phối hợp sát sao với đầu mối của các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, hoàn thiện toàn bộ nội dung Quy hoạch tỉnh; dự kiến báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh đối với một số nội dung chưa đạt đồng thuận cao giữa các đơn vị, địa phương trong tháng 8/2022 làm cơ sở hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 9/2022.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 625
Đã truy cập: 963468