Hướng dẫn thực hiện quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

24/08/2022 13:55

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2022/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn Thông tư đến cá nhân và tổ chức thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 200
Đã truy cập: 969087