Bản cuối Hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

16/09/2022 13:41

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 9/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 155/TB-UBND ngày 9/9/2022 kết luận cuộc họp nghe và cho ý kiến Quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh tải về tại đây.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 262
Đã truy cập: 1249952