Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công

30/09/2022 09:26

Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.
Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan xin gửi trực tiếp về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 10 năm 2022, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư./.

Tệp đính kèm

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 55
Đã truy cập: 967425