Một số thông tin về Doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

30/09/2022 11:14

Theo dữ liệu thông tin Đăng ký doanh nghiệp từ đầu năm đến ngày 30/9/2022 trên địa bàn tỉnh có 1.909 đơn vị thành lập mới đạt 95,45% so với kế hoạch (KH năm 2022 phát triển thêm 2000 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc), trong đó:1.265 doanh nghiệp và 644 đơn vị phụ thuộc, tăng 20% so cùng kỳ, số vốn đăng ký 16.825 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ; có 899 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17% so với cùng kỳ.

Về loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên là loại hình được đăng ký nhiều nhất, chiếm 56%, tiếp theo đến Công ty TNHH hai thành viên  chiếm 22%, công ty cổ phần chiếm 21%, doanh nghiệp tư nhân đăng ký thành lập mới chỉ chiếm 0,3%.

Về ngành nghề kinh doanh: Bán buôn, bán lẻ được đăng ký nhiều nhất chiếm 34%, tiếp theo lĩnh lực xây dựng chiếm 11%; Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, chiếm hơn 10%); Công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 9,4%; Kinh doanh bất động sản chiếm 5,9%. Còn lại là những nhóm ngành nghề khác (tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, vận tải kho bãi, nông nghiệp..) đều có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhỏ hơn.    

Về lực lượng lao động: Từ đầu năm đến nay doanh nghiệp thành lập mới thu hút 8.844 lao động. Trong đó lĩnh vực ngành nghề giải quyết được nhiều lao động nhất: Bán buôn bán lẻ (2.058 lao động, chiếm 34%); Công nghiệp chế biến chế tạo (1.701 lao động, chiếm 19,7%); Xây dựng (1.044 lao đông, chiếm 12%).   

Về vốn điều lệ đăng ký: Lĩnh vực bán buôn bán lẻ, kinh doanh bất động sản đóng góp số vốn lớn, chiếm 47,2% trong tổng số các ngành nghề; Công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống  chiếm 29,6%, còn lại là những ngành nghề khác.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ và thu hút, giải quyết được nhiều lao động là một trong những điểm sáng, phản ánh tích cực đến kết quả tình hình kinh tế- xã hội tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022./.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 304
Đã truy cập: 969191