Lấy ý kiến doanh nghiệp: Đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có nội dung hỗ trợ về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

19/10/2022 10:45

Với mục tiêu xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh sát yêu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách của nhà nước; trong đó gắn với các chương trình về chuyển đổi số của tỉnh hiện nay.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4000/KHĐT-ĐKKD ngày 17/10/2022 gửi tới 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động thuộc tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đề nghị các doanh nghiệp đề xuất nhu cầu hỗ trợ.

Ý kiến đề xuất của doanh nghiệp theo phụ lục ban hành theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có tham gia đề xuất ý kiến và gửi bằng văn bản tới địa chỉ: Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Hoặc bằng bản scan vào địa chỉ mail: pdkkd.qnh@gmail.com. Thời gian gửi đề nghị trước ngày 25/10/2022.

Thông tin hướng dẫn chi tiết liên hệ bà: Phan Thị Thu Hà, Chuyên viên, Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. ĐT: 0904.735228. Điện thoại Phòng Đăng ký kinh doanh: 02033.834300.

(Văn bản số 4000/KHĐT-ĐKKD ngày 17/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm phụ lục đề xuất ý kiến gửi kèm)

          Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp./.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 1001633