Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

19/10/2022 13:37
(MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Công điện số 10/CĐ-BKHĐT ngày 17/10/2022 gửi Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Đồng Nai, Yên Bái, Bình Dương, Long An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Thành phố Đà Nẵng, Hòa Bình, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Cà Mau, Hưng Yên, Thành phố Cần Thơ, Bình Phước, Kiên Giang về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 
 

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Công điện, thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về về chính sách tài khóa, tiền tệ hồ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tê - xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các thông báo của Thủ tướng Chính phủ vê danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 và số 681/TTg- KTTH ngày 01/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn của Chương trình theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (trước ngày 30/8/2022).

Tuy nhiên, cập nhật đến ngày 17/10/2022 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vẫn còn 50 dự án của Bộ Y tế và 22 địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định (chưa có chủ trương đầu tư hoặc chủ trương đầu tư chưa đúng quy định, chưa phù hợp với các Thông báo của Thủ tướng Chính phủ); 01 dự án chưa xác định cơ quan chủ quản đầu tư. Ngày 06/10/2022, Chính phủ đã có Nghị quyết số 130/NQ-CP yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn của Chương trình, Bộ Y tế xây dựng phương án phân bổ số vốn còn lại thuộc lĩnh vực y tế của Chương trình. 

Để đảm bảo tiến độ báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nội dung sau:

Hoàn thành thủ tục đầu tư (phê duyệt chủ trương đầu tư) đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn theo đúng quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và bằng văn bản trước ngày 25/10/2022.

Bộ Y tế khẩn trương xây dựng phương án phân bổ số vốn còn lại thuộc lĩnh vực y tế của Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thông báo danh mục và mức vốn cho các bộ, cơ quan trung ương làm cơ sở hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Các địa phương Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bà Rịa Vùng Tàu, Đồng Nai: Trên cơ sở thông nhất với Bộ Giao thông vận tải về mức vốn bố trí cho từng dự án thành phần của 04 dự án đường cao tốc, khẩn trương đề xuất kế hoạch vốn của Chương trình cho từng dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đâu tư công để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn của Chương trình cho từng địa phương.

Công điện nêu rõ, đây là nguồn vốn rất quan trọng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai các nội dung nêu trên, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ./.

Phòng Khoa giáo Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư https://www.mpi.gov.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 26
Đã truy cập: 1001636