Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) trên điện thoại thông minh

02/11/2022 07:39

Thực hiện Văn bản số 2473/STTTT-TT ngày 28/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai một số nhiệm vụ của Đề án 06 đối với Tổ công nghệ số cộng đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án 06 với các nội dung sau:

- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn về Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.quangninh.gov.vn/ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn gắn với hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản sử dụng trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Về nội dung này, trước đó Sở TT – TT đã cung cấp tài liệu hướng dẫn.

- Vận động 100% người dân trên địa bàn đủ độ tuổi thực hiện đăng ký cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) trên điện thoại thông minh để đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp 2, góp phần “làm giàu”, “làm sạch” dữ liệu dân cư: Có tài liệu kèm theo dưới đây

Phòng Khoa giáo Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 82
Đã truy cập: 1001692