Chương trình phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh

07/11/2022 08:56

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chuyển đổi số toàn diện Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến 2030; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực về nguồn nhân lực, nâng cao năng lực kết nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 04 tháng 11 năm 2022; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo số 5731/UBND–XD6 “V/v phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh” trong đó đồng ý giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành triển khai chương trình (Văn bản gửi kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chương trình để Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp biết./.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 68
Đã truy cập: 1001678