Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ

30/01/2023 08:28

Trong chặng đường phát triển mới, việc đảm bảo tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và ngày càng nâng cao chất lượng đạo đức công vụ là một trong những “chìa khóa” của Quảng Ninh nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tìm hiểu về việc triển khai nội dung này của tỉnh trong năm 2023, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trò chuyện với bà Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ (ảnh).

- Công tác bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ được xác định là yếu tố tiên quyết để có thể xây dựng được bộ máy hành chính nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Liên quan đến nội dung này, xin bà cho biết những định hướng trọng tâm mà tỉnh tập trung triển khai trong năm 2023?

+ Trong thời gian qua, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo triển khai thường xuyên, liên tục từ nhiều năm trước và đã đạt được những kết quả tích cực; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đã đi vào nền nếp; tinh thần, thái độ, tránh nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ CBCCVC đã có những chuyển biến sâu sắc; vai trò, trách nhiệm nêu gương, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ đã được đề cao và thể hiện rõ nét, được nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2023, để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong CBCCVC, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, ngày 28/12/2022 UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Công văn số 6319/UBND-VX1 về việc triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá công sở đối với CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.   

Kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ được Sở Nội vụ kịp thời báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

- Trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác kiểm tra, giám sát (cả thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất không báo trước) có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công tác này sẽ được triển khai thực hiện thế nào trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo, thưa bà?

+ Hiện nay, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được các cấp, các ngành quan tâm, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch để triển khai thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo đúng chỉ đạo.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Hoàng Nga

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, giúp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha; dự báo, nhận diện sát tình hình, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng một nền hành chính phục vụ hiệu quả. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở ngay từ những ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Theo đó, Sở Nội vụ sẽ thành lập 2 Đoàn kiểm tra đột xuất (thành phần do lãnh đạo Sở, thanh tra Sở, phòng chuyên môn và có mời phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh phối hợp đưa tin, bài) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó, việc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; việc chấp hành giờ giấc, thời gian làm việc; việc hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp; sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; việc đeo thẻ khi thực thi nhiệm vụ; tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử đối với tổ chức, công dân của CBCCVC đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Ngoài các cuộc kiểm tra đột xuất, trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, nội dung thanh, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Công tác cán bộ (theo Chương trình số 6051/CTr-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh “Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác CBCCVC năm 2022 và giai đoạn 2023-2025”); việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng… tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các năm tiếp theo, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về công tác CBCCVC; thực hiện đúng chủ trương, định hướng về nội dung kiểm tra, giám sát đã được xây dựng trong các Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra (trong nhiệm kỳ 2020-2025 và từng năm) của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra về công tác nội vụ; chú trọng, tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên đề, đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ về công tác CBCCVC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Phòng Khoa giáo Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 334
Đã truy cập: 1345395