Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022

30/01/2023 08:46

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022.

Trong đó:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ:

 • Lĩnh vực Nội vụ: 15 văn bản;
 • Lĩnh vực Tài chính: 05 văn bản;
 • Lĩnh vực Y tế: 01 văn bản;
 • Lĩnh vựcThông tin truyền thông: 01 văn bản;
 • Lĩnh vực Xây dựng: 03 văn bản;
 • Lĩnh vực Giáo dục: 02 văn bản;
 • Lĩnh vực Nông nghiệp: 01 văn bản.

2. Văn bản hết hiệu lực một phần:

 • Lĩnh vực Tài nguyên môi trường: 04 văn bản;
 • Lĩnh vực Nội vụ: 02 văn bản;
 • Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 02 văn bản;
 • Lĩnh vực Tài chính: 03 văn bản;
 • Lĩnh vực khác: 01 văn bản.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 01 năm 2023.

Chi tiết nội dung Quyết định số 140/QĐ-UBND được đăng tải dưới đây:

Tệp đính kèm

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 127
Đã truy cập: 1339134