Hội nghị Cafe Doanh nhân "Gặp gỡ, trao đổi những nội dung mới và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư”

05/04/2023 10:28

Thực hiện chương trình công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 122/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh[1]; trong đó triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ngày 06/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Cafe doanh nhân với chủ đề "Gặp gỡ, trao đổi những nội dung mới và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư”.

Hội nghị với mục tiêu: (1) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung quan trọng trong hoạt động đầu tư đồng thời giải đáp, trao đổi những nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư ngoài ngân sách; (2) Tăng cường xúc tiến và hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 06/4/2023.

- Địa điểm: Nhà hàng The Bay, Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ các sở ngành, địa phương: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Cục thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thành phố Hạ Long.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin để các doanh nghiệp có dự án đầu tư, hoặc đang có nhu cầu tìm hiểu đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh biết, tham dự Hội nghị.

Đăng ký tham dự Hội nghị liên hệ:

- Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0203.3634763.

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Bà Đinh Thị Hương Giang, Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, điện thoại: 0987099666).

 

[1] Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 908
Đã truy cập: 1457389