Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông...

05/04/2023 15:47

Ngày 24/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT để các đơn vị biết, chủ động tra cứu triển khai thực hiện

Tệp đính kèm

Phòng Khoa giáo Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 644
Đã truy cập: 1465677