Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2024

04/07/2023 09:36

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 về hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Văn bản số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh xây dựng kế hoạch năm 2024.

Trong quá trình lập kế hoạch, các nội dung khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, cụ thể:

- Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Đ/c Phạm Quỳnh Ngân, ĐT: 0978.155.781

- Đối với kế hoạch đầu tư phát triển: Đ/c Nguyễn Mạnh Hà, ĐT: 0936.392.666

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 760
Đã truy cập: 1332168