Triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

11/07/2023 14:46

Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy, ngày 9/3/2023, Bộ Công an ban hành kế hoạch 113/KH-BCA-C04 tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 871/UBND-PC ngày 17/4/2023 về việc triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy. Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông tin cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở và quần chúng nhân dân biết tham gia.

  Gửi kèm link thông tin về cuộc thi: http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 736
Đã truy cập: 1465769