Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

24/07/2023 07:51

Ngày 27/6/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Trong đó ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, mã số QCVN 72:2023/BTNMT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Chi tiết nội dung Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT được đăng tải dưới đây:

Tệp đính kèm

Phòng Khoa giáo Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 774
Đã truy cập: 1332182