"Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững"

31/07/2023 07:23

Ngày 12/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 155/NQ-HĐND "Về một số giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững đến năm 2025". Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT (ảnh) để làm rõ hơn về nội dung này.

- Ông cho biết, Nghị quyết số 155/NQ-HĐND có ý nghĩa như thế nào?

+ Thời gian qua Quảng Ninh luôn quan tâm công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo… nhằm tạo điều kiện để phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU (ngày 9/4/2021) "Về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) "Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"…

Triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung về điều hành kinh tế - xã hội nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể và ngừng sản xuất kinh doanh (SXKD), tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại, nâng cao hiệu quả SXKD; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tuy nhiên do tác động của bối cảnh thế giới, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, tình hình SXKD suy giảm, thất nghiệp gia tăng. 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh có 1.272 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, tăng 12% so với cùng kỳ; 280 doanh nghiệp giải thể, tăng 6% so với cùng kỳ; 569 doanh nghiệp, HTX bỏ địa chỉ kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đang gặp phải những khó khăn về tìm kiếm thông tin thị trường, tuyển dụng lao động, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, phát triển thương hiệu…

Nhằm đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, việc ban hành Nghị quyết số 155/NQ-HĐND là cần thiết trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động SXKD, phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Từ đó các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

Ông Lê Mạnh Quy, Giám đốc TNHH Thương mại và XNK Quy Hoa, huyện Hải Hà giới thiệu vườn cây trà hoa vàng.

- Nghị quyết sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì, thưa ông?

+ Nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể: 100% các kiến nghị, vướng mắc phù hợp quy định của pháp luật và thuộc thẩm quyền của tỉnh được giải quyết kịp thời; 100% doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và được đáp ứng hạ tầng thông tin để sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh; 100% các cơ chế chính sách, ưu đãi về tín dụng được thông tin rộng rãi đến doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, nghị quyết sẽ tập trung vào 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nắm bắt và giải quyết kịp thời có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; ứng dụng hiệu quả công nghệ số, nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh; tăng cường khả năng tiếp cận đất đai; tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thương hiệu; hỗ trợ đào tạo lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường khả năng tiếp cận vốn; mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Đặc biệt trong đó, UBND tỉnh sẽ xây dựng một số chương trình, kế hoạch, đề án và đề xuất HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai thực hiện,như: Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX đến năm 2025; chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với các TTHC nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; chương trình về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Với vai trò là cơ quan tham mưu, ông cho biết Sở KH&ĐT sẽ có những hoạt động gì cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống?

+ Ngay sau khi Nghị quyết số 155/NQ-HĐND được ban hành, UBND tỉnh đã có Văn bản 1900/UBND-KTTC (ngày 18/7/2023) về việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Trên cơ sở nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở KH&ĐT sẽ nhanh chóng, chủ động, tích cực chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị quyết, trong đó có phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, góp phần tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Xin cảm ơn ông!

Phòng Đăng ký kinh Doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 905
Đã truy cập: 1332313