Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nâng công suất trạm xử lý nước thải Cọc 6

31/07/2023 07:37

Ngày 21/7/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nâng công suất trạm xử lý nước thải Cọc 6.
- Nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Môi trường KTV.
- Mục tiêu:
+ Xử lý triệt để nước thải của mỏ than Cọc Sáu và mỏ than Đèo Nai hiện tại và cho mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai sau sáp nhập đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trước khi xả thải ra môi trường.
+ Đảm bảo yêu cầu chất lượng nước mặt theo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
+ Cung cấp nước sau xử lý đủ điều kiện môi trường để tái sử dụng theo nhu cầu của cơ sở công nghiệp than trong khu vực (không ăn, uống).
- Quy mô tổng diện tích thực hiện dự án là 26.550,6m2.
- Thời gian hoạt động của dự án: Đến hết năm 2038.
- Tiến độ thực hiện dự án:
Thời gian triển khai xây dựng các công trình và đưa dự án vào hoạt động: từ Quý III/2023 đến hết năm 2024

Phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 909
Đã truy cập: 1332317