Thông tin phát triển Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2023

31/07/2023 16:22

Theo Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia, trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2023 có 280 đơn vị (160 doanh nghiệp, 120 đơn vị phụ thuộc) thành lập mới, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022; số vốn đăng ký đạt 2.258 tỷ đồng, giảm 12% so cùng kỳ; 19 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, tương đương so với cùng kỳ; 51 doanh nghiệp giải thể, giảm 23% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng năm 2023 có  1.615 đơn vị (992 doanh nghiệp, 623 đơn vị phụ thuộc) thành lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022; số vốn đăng ký đạt 14.445 tỷ đồng, giảm 1,5% so cùng kỳ; 1.303 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, tăng 14% so với với cùng kỳ; 302 doanh nghiệp giải thể, tương đương so cùng kỳ 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (chiếm 89%). Có 598 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 20% so cùng kỳ.

Về ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh doanh chính của doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2023 tập trung vào 04 lĩnh vực: Bán buôn bán lẻ, chiếm 38%, tăng 6% so cùng kỳ; Du lịch và cho thuê thiết bị, chiếm 13%, tăng 39% so cùng kỳ; Xây dựng, chiếm 11%, giảm 10% so cùng kỳ; Công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm 9%, giảm 20% so cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể tại tập trung vào nhóm doanh nghiệp sau: (1) Theo số vốn đăng ký phần lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ, cụ thể: Doanh nghiệp có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 89%), doanh nghiệp có vốn từ 10-20 tỷ chiếm 4,8%; doanh nghiệp lớn, vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng chiếm 0,8%; (2) Theo lĩnh vực ngành nghề: Công nghiệp, chế biến chế tạo chiếm 57,4%, Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy  chiếm 39%; Xây dựng chiếm 12,6%; vận tải kho bãi chiếm 9%. Dịch vụ việc làm chiếm 5,2%./.

Phòng Đăng ký kinh Doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 201
Đã truy cập: 1345262