Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) Dự án Đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh

28/08/2023 06:55

Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) Dự án Đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Trong đó:
- Tổng số gói thầu được duyệt: 11 gói.
- Tổng cộng giá trị các gói thầu: 87.655 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chon nhà thầu: Quý III/2023.

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 743
Đã truy cập: 1332151