Thông tin phát triển Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2023

31/08/2023 16:02

Trong tháng 8/2023 có 255 đơn vị (156 doanh nghiệp, 99 đơn vị phụ thuộc) thành lập mới, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022; số vốn đăng ký đạt 2.452 tỷ đồng, tăng 178% so cùng kỳ; 95 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, tương đương so với cùng kỳ; 62 doanh nghiệp giải thể, giảm 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng năm 2023 có 1.861 đơn vị (1.146 doanh nghiệp, 715 đơn vị phụ thuộc) thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022; số vốn đăng ký đạt 15.918 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ; 357 doanh nghiệp giải thể, giảm 7% so cùng kỳ 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (chiếm 89%). Có 598 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 20% so cùng kỳ.

Về ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh doanh chính của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 tập trung vào 04 lĩnh vực: Bán buôn bán lẻ, chiếm 38%, tăng 7% so cùng kỳ; Du lịch và cho thuê thiết bị, chiếm 13%, tăng 38% so cùng kỳ; Xây dựng, chiếm 11%, giảm 8% so cùng kỳ; Công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm 9%, giảm 18% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể trên địa bàn tỉnh vẫn tập trung phần lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Phòng Đăng ký kinh Doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 732
Đã truy cập: 1465765