Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

31/08/2023 07:45

Ngày 30/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố kèm theo Quyết định là danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm các thủ tục hành chính sau:

A. Thủ tục hành chính ban hành mới, gồm: Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (Thời gian giải quyết: 45 ngày; Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Phí, lệ phí: KHông thu phí; Hình thức thực hiện qua dịch vụ hành chính công: Nhận hồ sơ - Trả kết quả; Mức độ dịch vụ công trực tuyến: Toàn tỉnh).

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

(i) Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (Thời gian giải quyết: 20 ngày; Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Phí, lệ phí: Không thu phí; Hình thức thực hiện qua dịch vụ hành chính công: Nhận hồ sơ - Trả kết quả; Mức độ dịch vụ công trực tuyến: Toàn tỉnh).

(ii) Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ ký thuật, phí dự án “bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư” (Thời gian giải quyết: 20 ngày; Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Phí, lệ phí: Không thu phí; Hình thức thực hiện qua dịch vụ hành chính công: Nhận hồ sơ - Trả kết quả; Mức độ dịch vụ công trực tuyến: Toàn tỉnh).

(iii) Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng (Thời gian giải quyết: 30 ngày từ ngày ký thỏa thuận; Phí, lệ phí: Không thu phí; Hình thức thực hiện qua dịch vụ hành chính công: Nhận hồ sơ - Trả kết quả; Mức độ dịch vụ công trực tuyến: Toàn tỉnh).

(iv) Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm (Thời gian giải quyết: không quy định; Phí, lệ phí: Không thu phí; Hình thức thực hiện qua dịch vụ hành chính công: Nhận hồ sơ - Trả kết quả; Mức độ dịch vụ công trực tuyến: Toàn tỉnh).

Phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 861
Đã truy cập: 1467100