Ngành tài chính - kế hoạch: Khơi thông chính sách - Hoạch định chiến lược phát triển

19/09/2023 10:02

Với vai trò tham mưu lớn, Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Tài chính là 2 ngành chủ chốt quan trọng của Quảng Ninh trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển. Trong những thành tựu của tỉnh luôn có dấu ấn của 2 ngành với những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động, góp phần đưa Quảng Ninh từ tỉnh chịu nhiều tổn thất do chiến tranh đã trở thành cực tăng trưởng phía Bắc.

Bài 1: Công cụ mở đường cho sự phát triển: 

Từ những ngày đầu thành lập tỉnh Quảng Ninh tới nay, ngành KH&ĐT, Tài chính luôn sát sao công tác tham mưu quan trọng cho tỉnh định hướng các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Từ đó, không ngừng nỗ lực khẳng định vai trò trong các cơ quan tham mưu tại địa phương. Chi tiết bài viết

Bài 2: Hình mẫu thực hiện đối tác "công - tư": 

Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, với quan điểm đẩy mạnh huy động xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ, từ đầu năm 2013 trong khi khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) chưa đầy đủ và đồng bộ, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn nghiên cứu một số mô hình đầu tư, nhằm kết hợp và huy động nguồn lực từ khối tư nhân. Sự sáng tạo và đột phá này đã đưa Quảng Ninh trở thành nơi hội tụ nguồn lực phát triển, trở thành hình mẫu trong việc khai thác và phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân. Chi tiết bài viết

Bài 3: Thu ngân sách nhà nước: Chặng đường "vượt đích" ngoạn mục

Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, với quan điểm đẩy mạnh huy động xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ, từ đầu năm 2013 trong khi khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) chưa đầy đủ và đồng bộ, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn nghiên cứu một số mô hình đầu tư, nhằm kết hợp và huy động nguồn lực từ khối tư nhân. Sự sáng tạo và đột phá này đã đưa Quảng Ninh trở thành nơi hội tụ nguồn lực phát triển, trở thành hình mẫu trong việc khai thác và phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân. Chi tiết bài viết

 

Phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1153
Đã truy cập: 1344848