Phát huy vai trò của quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

24/10/2023 09:22

Quản lý nhà nước hiệu quả với nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt, phù hợp đã mở đường cho hoạt động KH&CN phát triển, trở thành nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội đi lên. 

KH&CN nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt tại KCN Cảng biển Hải Hà. Ảnh tư liệu.

Để tạo động lực cho KH&CN và đổi mới sáng tạo bứt phá, ngành KH&CN tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành hàng loạt quyết sách để hỗ trợ, tiếp sức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN, qua đó, tạo môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ tổ chức, cá nhân về Sở hữu công nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; quy định quản lý một số hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ chuyển giao KHKT trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định về quản lý  nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước… Đặc biệt sự ra đời của các Nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 5/5/2012, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/3/2017 và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/4/2023 về phát triển KHCN đã tạo sức bật mạnh mẽ cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến KH&CN được tăng cường, nhất là ở các lĩnh vực như: nhiệm vụ KH&CN, đo lường, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân.. Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được phát triển; kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ; nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

Đoàn kiểm tra của Sở KH&CN kiểm tra hoạt động đo lường tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Để đảm bảo hoạt động KH&CN của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả trong mọi lĩnh vực, theo lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh: Sở sẽ tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó là tiếp tục rà soát, trình ban hành một số cơ chế, chính sách đủ mạnh và phù hợp để khuyến khích phát triển hoạt động KH&CN; huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển, nâng cao tiềm lực KH&CN và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh. Hoàn thiện, trình phê duyệt các dự án, đề án, chương trình KH&CN trọng tâm; tăng cường nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp chế biến, chế tạo; chuyển đổi số; kinh tế biển; du lịch, dịch vụ; nông nghiệp…

Nghiên cứu khoa học để cho ra giống cây trồng chất lượng tại Công ty CP phát triển Agri-tech.

Trong hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ các dự án đầu tư. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra hoạt động KH&CN, trong đó tập trung vào thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa để bảo vệ sản xuất và bảo vệ người tiêu dùng… Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng để đảm bảo cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Ngành cũng tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu kinh nghiệm về quản lý; tiếp cận, triển khai công nghệ phù hợp với đặc thù và điều kiện của địa phương; trình UBND tỉnh dành kinh phí thích ứng cho các hoạt động khảo sát, học tập kinh nghiệm về KH&CN.

Phòng Khoa giáo Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 932
Đã truy cập: 1457413