Hành động quyết liệt để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023

31/10/2023 20:19

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh khó khăn, thử thách nhiều hơn thuận lợi đòi hỏi chúng ta thật sự phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ theo quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, ngày 06/4/2022 và phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 12 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Đây đều là những vấn đề cấp thiết, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang, tổng kết các chặng đường lịch sử, đúc rút những nhận thức mới rọi sáng cho thực tiễn. Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, đạt được thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước, đưa Quảng Ninh “trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc năm 2022.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023), tại diễn đàn quan trọng này, HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc công lao, trí tuệ, tâm huyết, sức sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của cử tri, Nhân dân các dân tộc Quảng Ninh, của đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ- những người đã tận tâm, tận hiến vì mảnh đất này, vì dân tộc trường tồn, làm nên bản lĩnh, cốt cách văn hóa Quảng Ninh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và chủ toạ Kỳ họp, tôi xin phát biểu một số nội dung sau đây:

Một là, ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp lần này cũng như các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã quyết nghị còn hiệu lực đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, nhất là các nghị quyết trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Trong đó:

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số, phấn đấu đạt 11%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 54.000 tỷ đồng trong bối cảnh khó khăn, thử thách nhiều hơn thuận lợi đòi hỏi chúng ta thật sự phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ theo quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm và làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ngày 06/4/2022 và phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu càng phải tập trung rà soát kỹ lưỡng từng công việc; sâu sát nắm chắc tình hình; thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương và làm gương, trăn trở suy nghĩ, tìm tòi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo phương châm “5 thật”, “6 dám” hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, dứt điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả, thực tế của công việc. Đồng thời, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; phòng, chống, đẩy lùi hiện tượng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; kịp thời sàng lọc, rà soát, kiên quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao; để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023.

Khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp; nhất là tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và có cả người đứng đầu, lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực đầu tư công chưa được đẩy lùi để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, gắn với bảo đảm khối lượng, chất lượng công trình, hiệu quả sau đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn hợp đồng. Vì đây là nguồn nội lực, động lực, trụ cột cực kỳ quan trọng tạo ra tăng trưởng GRDP, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư ngoài xã hội... Do đó, càng phải cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương liên quan trong từng khâu công việc; lấy kết quả, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công làm căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”, 03 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy bảo đảm sự tập trung, thống nhất, kiên định, nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, sâu sát cụ thể; kịp thời nắm chắc, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tế thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu và khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng nhằm bù đắp cho hụt thu từ đất; tăng tỷ trọng các nguồn thu bền vững từ thuế, phí, lệ phí.

Chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, con người, xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển trên cơ sở kết hợp hài hoà các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh: Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, công nhân lao động khu công nghiệp. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên biển đảo; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân.

Ba là, tích cực, chuẩn bị thật tốt các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 bảo đảm đúng các trình tự, thủ tục theo quy định, trọng tâm là dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là các chỉ tiêu về xã hội, môi trường, đô thị hóa, trường chuẩn quốc gia, xóa hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới của tỉnh...

Phải phát huy cao nhất trách nhiệm của các cơ quan trình, cơ quan thẩm định, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo nguyên tắc từ xa, từ sớm, phối hợp chặt chẽ giữa các khâu công việc, chú trọng chất lượng và tiến độ.

Tập trung quán triệt, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023, Kết luận số 65-KL/TW ngày 21/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình theo Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy và các dự án quy mô lớn, trọng điểm, dự án phải hoàn thành trong kỳ trung hạn 2021-2025; bảo đảm các dự án khởi công mới, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 đủ điều kiện phân bổ nguồn vốn ngay từ đầu năm theo quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành gắn với kiểm soát quyền lực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm; kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

Đồng thời, tập trung chuẩn bị nghiêm túc và triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện bầu, phê chuẩn bảo đảm chặt chẽ, đúng Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, đúng tiến độ.

Tập trung rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, Nhân dân; nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 1532884