Công nghiệp chế biến, chế tạo khẳng định vai trò trụ cột

06/11/2023 07:53

Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến chế tạo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 01) là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đến nay, sau 3 năm triển khai, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã và đang đạt được nhiều kết quả khả quan, ngày càng khẳng định là một trong những trụ cột chính trong nền kinh tế của tỉnh. 

KCN Sông Khoai từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp thứ cấp lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 01, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 04/01/2021 để triển khai thực hiện. Trong đó đã đề ra 38 nhiệm vụ thuộc 8 nhóm giải pháp; phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để triển khai. Đến nay, đã có 19 nhiệm vụ được thực hiện đảm bảo theo tiến độ; 12 nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện; 2 nhiệm vụ đang được thực hiện trong hạn…

Cùng với việc xây dựng Chương trình hành động, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và Chương trình hành động với nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị. Điển hình, như Trung tâm Truyền thông tỉnh đã đẩy mạnh sản xuất tin, bài, phóng sự… phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị quyết và việc tổ chức triển khai của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh. Trong 3 năm qua, Trung tâm đã sản xuất, phát sóng, đăng tải trên 500 lượt tin, bài tuyên truyền về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền đã phát huy hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức và tạo sự lan tỏa tích cực.

Với sự tích cực, chủ động, quyết liệt trong tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, đến nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh đã có được sự khởi sắc đáng ghi nhận, góp phần đưa Quảng Ninh đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến tháng 10/2023, theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh đã có trên 1.100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn đăng ký đạt trên 175.000 tỷ đồng. 

Riêng tại các KKT, KCN, hiện có 118 dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo còn hiệu lực; tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 160.000 tỷ đồng. Trong đó có 82 dự án có vốn FDI với tổng vốn đăng ký hơn 4,2 tỷ USD (tương đương hơn 100.000 tỷ đồng); 36 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là gần 57.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hoạt động tại các KKT, KCN tuy có số lượng không nhiều nhưng hầu hết đều là các doanh nghiệp đầu tư có đóng góp lớn trong GRDP của tỉnh. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01, các dự án trong KKT, KCN đã đóng góp gần 2.900 tỷ đồng vào ngân sách.

Hoạt động sản xuất tấm silic tại Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam (KCN Sông Khoai, TX Quảng Yên).

Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đạt 30,73% (gần gấp đôi so với mức 17% của năm 2020); năm 2022 tăng 16,54%; 9 tháng đầu năm 2023 tăng 11,77%. Bình quân 3 năm, tốc độ tăng trưởng đạt 19,68%, cao hơn so với mức bình quân đã đề ra theo Nghị quyết  là 17%/năm. Đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vào cơ cấu GRDP của tỉnh cũng ngày càng cao. Năm 2021, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp 11,3% vào GRDP (tăng 1,5% so với năm 2020); năm 2022 đóng góp 11,5% (tăng 0,2% so với năm 2021 và tăng 1,6% so với năm 2020); 9 tháng đầu năm 2023 đóng góp 11,6% (tăng 0,1% so với thời điểm hết năm 2022). Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang dần tiến tới mục tiêu đã đề ra là đến năm 2025 chiếm 15% trong GRDP (tương đương mức tăng 1,04 điểm %/năm).

Thu hút vốn đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp lớn vào thành tựu thu hút đầu tư của tỉnh, đặc biệt là thu hút vốn FDI. Sau 3 năm, tổng vốn đầu tư được thu hút vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt gần 105.000 tỷ đồng; trong đó vốn FDI đạt gần 2,4 tỷ USD. Đến thời điểm hiện tại, trong cơ cấu đầu tư nguồn FDI, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang dẫn đầu cả về số dự án và vốn đầu tư đăng ký với tỷ lệ 42,4% tổng vốn 11,66 tỷ USD.

Có thể khẳng định, sau 3 năm triển khai Nghị quyết 01, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã và đang đạt được nhiều kết quả khả quan, ngày càng khẳng định là một trong những trụ cột chính trong nền kinh tế của tỉnh. Các mục tiêu, tốc độ tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư... đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, đem lại một diện mạo phát triển mới cho tỉnh. Trong giai đoạn mới với những yêu cầu và thách thức cao hơn, tỉnh và các sở, ngành chức năng hiện đang gấp rút chuẩn bị cho việc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01, chỉ rõ các kết quả đạt được và các hạn chế, vướng mắc; so sánh các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết với kết quả thực tế triển khai công tác phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh. Từ đó cập nhật, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết và có giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với tình hình giai đoạn mới.

Phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 534
Đã truy cập: 1530721