Tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác thanh tra, kiểm tra

31/01/2024 07:56

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, chủ trương THTK, CLP càng trở nên cấp thiết và công tác này đang được tỉnh chỉ đạo triển khai chặt chẽ gắn với công tác thanh, kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả nhất.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra dự án đường nối QL 279 với ĐT342, đi qua các xã Lê Lợi và Sơn Dương (TP Hạ Long). Ảnh: Thu Chung

Thời gian qua, tỉnh có những chủ trương rất cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình THTK,CLP và được cụ thể hóa trên các lĩnh vực. Đặc biệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) luôn được tỉnh coi trọng. Tại các cuộc họp thường kỳ hằng tháng, UBND tỉnh đều nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo, trong đó quan tâm công tác quản lý, điều hành chi ngân sách, xác định rõ những hạn chế để kịp thời có giải pháp chỉ đạo tích cực. Với những chỉ đạo sát sao, năm 2023 tổng thu NSNN của tỉnh đạt 56.606 tỷ đồng (tăng 6,7% so với dự toán Trung ương giao). Trong đó, các khoản thu thuế, phí đạt 34.993 tỷ đồng. Các khoản chi NSNN của tỉnh cũng được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và nội dung dự toán giao trong năm.

Cùng với đó, công tác quản lý, thẩm định, đấu thầu dự án và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng được tỉnh coi trọng. Trong năm qua, tỉnh đã phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo tập trung có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với khả năng cân đối, khả năng thực hiện và giải ngân, trong đó ưu tiên bố trí vốn tập trung cho những dự án cấp bách, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn, quan trọng theo hướng đồng bộ, kết nối, thúc đẩy phát triển KT-XH, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả công tác này, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2023, trong đó phân công và giao nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi, phụ trách toàn diện công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với 12 dự án trọng điểm, quan trọng, 2 chương trình mục tiêu quốc gia; giao trách nhiệm cho từng phòng, ban, đơn vị phụ trách từng dự án, công trình, phần việc cụ thể; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Đồng thời, yêu cầu sát sao các đơn vị nhà thầu xây dựng kế hoạch, biện pháp thi công hằng tuần, hằng tháng, báo cáo chủ đầu tư thường xuyên, liên tục.

Trên cơ sở theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án và báo cáo cam kết của các chủ đầu tư, năm 2023, tỉnh giải ngân đạt trên 13.200 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch vốn, đạt 96,2% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao đầu năm và đạt 95,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Kết quả này đã thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong bối cảnh thủ tục công tác đầu tư công liên quan đến nhiều sở, ngành, mất nhiều thời gian giải quyết, thiếu mỏ khai thác đất, vị trí đổ thải, xử lý tài sản công, GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất…

Song song với đó, tỉnh cũng chỉ sát sao công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật TTHC, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 30-60%. Trong năm qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%. Số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt 69,5%; hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính đạt 53,9%; tỷ lệ số hóa dữ liệu của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt trên 70% (địa phương có tỷ lệ số hóa dữ liệu nằm trong nhóm cao nhất cả nước). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 100% bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm hành chính công, trường đại học, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt…, góp phần công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính, hiệu quả trong công tác THKT, CLP đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Anh Nguyễn Phú Toàn, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) cho biết: "Đi làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hà, tôi được cán bộ hướng dẫn chu đáo về việc chuẩn bị các giấy tờ, thông tin liên quan nên rất thuận lợi và nhanh chóng. Tại đây, phí phải trả cho các thủ tục tôi thanh toán qua quét mã QR, ngoài ra tôi còn được tham gia đánh giá về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại phường..., điều này cho thấy sự công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước ngày càng được quan tâm...".

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Cùng với các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP. Năm 2023, Thanh tra tỉnh, thanh tra các địa phương triển khai 170 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 35 cuộc so với năm 2022), trong đó có 74 cuộc đột xuất, còn lại triển khai kế hoạch. Đến hết năm 2023, đã ban hành kết luận, có báo cáo kết quả 103 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị thu hồi NSNN trên 17 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1 dự án và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị khiển trách đối với 84 tập thể, 149 cá nhân…

Thanh tra tỉnh, thanh tra các đơn vị cũng triển khai 16 cuộc thanh tra trách nhiệm; đã kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; kiến nghị thu hồi trên 1,8 tỷ đồng về NSNN; xem xét kiểm điểm trách nhiệm 10 tập thể, 10 cá nhân. Ngoài ra, thanh tra các sở cũng thành lập 535 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành để thanh tra thường xuyên các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh dược phẩm, sản xuất kinh doanh giống cây trồng… Qua đó, xử phạt hành chính đối với 2.359 trường hợp với trên 11 tỷ đồng; tước quyền sử dụng có thời gian trên 20 giấy phép láy xe…

Ngày 25/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bám sát tinh thần của Chỉ thị, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch THTK, CLP năm 2024 của địa phương, đơn vị mình gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên và phân công rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung CLP trong đầu tư công, mua sắm, quản lý sử dụng tài chính công; có nhiều giải pháp hữu hiệu trong giải ngân vốn NSNN, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án, nhiệm vụ không đảm bảo tiến độ; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm trong sử dụng đảm bảo hiệu quả cao nhất CLP, tiêu cực, “lợi ích nhóm”…

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 430
Đã truy cập: 1628835