Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cơ sở 2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

23/02/2024 07:40

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 366/UBND-QHTN&MT ngày 16/02/2024 “V/v thi tuyển phương án kiến trúc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Cơ sở 2 tại khu vực Nam Cầu Trắng, thành phố Hạ Long”; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cơ sở 2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

 

Vị trí khu đất

Vị trí khu đất dự án.

1. Đơn vị tổ chức cuộc thi, Hội đồng thi tuyển

1.1. Đơn vị tổ chức cuộc thi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc (gọi tắt là Hội đồng thi tuyển):

- Hội đồng thi tuyển do UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập để đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp Đơn vị tổ chức cuộc thi chọn ra phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

- Hội đồng thi tuyển có số lượng thành viên là 13 người, gồm có Chủ tịch Hội đồng và các thành viên, được UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 08/03/2023.

- Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển thể hiện cụ thể nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp hạng các phương án dự tuyển, trách nhiệm của Hội đồng, được Hội đồng thi tuyển thống nhất và được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

- Tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc dự thi không được tham gia hoặc cử đại diện tham gia Hội đồng thi tuyển.

2. Thời gian thực hiện:

- Thực hiện phương án dự thi từ ngày 21/02/2024 đến ngày 27/3/2024. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ phương án dự thi lúc 16h00’ ngày 27/3/2024.

- Tổ chức chấm tuyển (dự kiến): Ngày 01/4/2024.

- Công bố kết quả thi tuyển phương án (dự kiến): Trước ngày 03/4/2024.   

3. Cơ cấu xếp hạng, giải thưởng:

3.1. Cơ cấu và nguyên tắc xếp hạng:

- Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế Hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án theo thứ tự từ 1 đến 3. Phương án xếp thứ hạng cao nhất là phương án kiến trúc trúng tuyển.

- Trên cơ sở phương án kiến trúc trúng tuyển, tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển được thực hiện các bước tiếp theo của dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

- Tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển nếu không đủ điều kiện năng lực để triển khai các bước tiếp theo (tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng) thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển không tiến hành hoặc từ chối tiến hành triển khai các bước tiếp theo thì chủ đầu tư thương thảo để sử dụng phương án kiến trúc trúng tuyển theo pháp luật về sở hữu trí tuệ và liên quan; trường hợp không thương thảo được thì phương án được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng.

- Trường hợp không có phương án đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu theo quy định, đơn vị tổ chức cuộc thi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thi tuyển lại.

3.2. Giải thưởng:

- Tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) theo cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau:

+ 01 Giải nhất: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

+ 01 Giải nhì: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

+ 01 Giải ba: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Hình thức, đối tượng và hồ sơ dự thi:

Thi tuyển rộng rãi, dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia. Các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có thể tham gia độc lập hoặc liên danh với đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài.

5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân dự thi

5.1. Tổ chức, cá nhân dự thi có các quyền sau đây:

- Được cung cấp tài liệu bao gồm: Bản vẽ hiện trạng khu vực nghiên cứu; bản vẽ quy hoạch chi tiết; các văn bản và số liệu kỹ thuật đô thị có liên quan; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển.

- Được thăm quan khu vực nghiên cứu, hỏi và nghe giải đáp những vấn đề có liên quan đến cuộc thi.

- Được ưu tiên lựa chọn để thương thảo, ký hợp đồng triển khai bước tiếp theo (trường hợp có phương án kiến trúc trúng tuyển) nếu đáp ứng các điều kiện: Đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm triển khai bước tiếp theo theo quy định pháp luật Việt Nam. Cam kết đáp ứng (cao nhất) các yêu cầu của Chủ đầu tư (tiến độ, chất lượng hồ sơ, bản vẽ, thuyết minh, chi phí tư vấn, …).

- Được hưởng quyền tác giả theo quy định pháp luật.

5.2. Tổ chức, cá nhân dự thi có các nghĩa vụ sau đây:

- Tuân thủ và thực hiện đúng Quy chế thi tuyển và các quy định pháp luật liên quan.

- Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật.

- Đảm bảo phương án kiến trúc dự thi không trùng với toàn bộ hoặc một phần sản phẩm, ý tưởng sáng tác hoặc phương án trong các đồ án khác.

- Không tự mình và/hoặc để bất kỳ tổ chức/cá nhân nào sao lưu hoặc tiết lộ hoặc cung cấp phương án kiến trúc dự thi khi chưa được sự đồng ý của Đơn vị tổ chức và Chủ đầu tư.

- Tự chịu toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động dự thi tuyển của mình (kể cả bảo hiểm).

- Đồng ý rằng Đơn vị tổ chức thi tuyển và Hội đồng thi tuyển có toàn quyền sử dụng hồ sơ dự thi để phục vụ cho Cuộc thi.

- Không khiếu nại, khiếu kiện và không có bất kỳ hành vi gây bất lợi nào cho Đơn vị tổ chức hoặc Chủ đầu tư.

Ranh giới khu đất

6. Thông tin liên hệ:

- Ban tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Người liên hệ: 

+ Ông Nguyễn Hải Thanh - phòng Kế hoạch Tổng hợp; điện thoại liên hệ 0987.845.015.

+ Ông Đặng Quốc Duy - phòng Kế hoạch Tổng hợp; điện thoại liên hệ 0919.071.772.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế được biết và tham gia dự thi./.

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 559
Đã truy cập: 1530746