Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lô C1, Khu đô thị Lán Bè - Cột 8, thành phố Hạ Long

25/06/2010 14:00

Ngày 03/12/2009 UBND tỉnh ra Quyết định số 3957/QDD-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lô C1, Khu đô thị Lán Bè - Cột 8, thành phố Hạ Long.

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lô C1, Khu đô thị Lán Bè - Cột 8, thành phố Hạ Long (kèm theo Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới: Khu đất tại Lô C1 thuộc Khu đô thị Lán Bè - Cột 8, thành phố Hạ Long đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 05/5/2003; có ranh giới các phía Đông, Tây, Nam, Bắc giáp tuyến đường theo quy hoạch.

2. Tính chất: Là khu dân cư đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng nhu cầu ở cho nhân dân khu vực.

3. Nội dungquy hoạch:

- Ranh giới: 1.2.3.4.5.6.7.8; diện tích 7.194,9 m2 gồm 20 ô đất ở biệt thự (ô số 1 đến ô số 20).

- Mật độ xây dựng toàn khu: 26,4%.

- Định hướng kiến trúc cảnh quan: Nhà ở biệt thự cao 03 tầng; chỉ giới xây dựng và định vị công trình theo Bản đồ quy hoạch được duyệt. Yêu cầu triển khai xây dựng công trình theo đúng quy hoạch và Thiết kế đô thị được duyệt.

- Hạ tầng kỹ thuật: Yêu cầu đảm bảo đấu nối thống nhất với hạ tầng kỹ thuật các công trình, dự án liền kề trong khu vực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định (công bố công khai quy hoạch được duyệt; hoàn thiện dự án, hồ sơ đất đai, Thiết kế đô thị; giá thu tiền sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất; triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và thiết kế được duyệt);

- Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long phối hợp với Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng; công bố công khai quy hoạch; quản lý giám sát việc xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt; đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch được duyệt theo quy định;

- Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng và đề xuất về diện tích quỹ đất 20% để lại cho tỉnh trong quy hoạch được duyệt; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận trong tháng 12/2009.

- Sở Tài chính tham mưu, đề xuất về giá thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính của Dự án theo quy hoạch là Khu biệt thư và các quy định hiện hành.

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm thực hiện quản lý Nhà nước đối với Dự án; hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI ; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 526363