Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của Doanh nghiệp (phục vụ Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018)

05/07/2018 08:11

 

STT

Doanh nghiệp/ người dân

Nội dung kiến nghị

Đơn vị/cơ quan giải quyết

Nội dung trả lời

1

Công ty CP du lịch Công đoàn Hạ Long

Đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Công ty được đầu tư cải tạo 2.320m2 trong tổng số 26.400m2 đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại khu vườn dừa- khách sạn công đoàn Hạ Long thành khu Dịch vụ thương mại (có báo cáo chi tiết gửi kèm)

Sở Tài nguyên môi trường

Công ty cổ phần du lịch Công đoàn Hạ Long đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long theo Quyết định số 2191/QĐ-UB ngày 02/7/2004 để kinh doanh du lịch, diện tích sử dụng: 26.449,4 m2. Đã được UBND tỉnh cấp Giấy CNQSD đất số AB 541739 ngày 18/3/2005, thời hạn sử dụng: 50 năm, hết hạn tháng 7/2054. Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số 184 ngày 12/4/2017 với UBND tỉnh đối với diện tích: 26.449,4 m2 (Trong đó bao gồm: Khu tập thể: 2.592,2 m2; Khu Kiot: 914,9 m2; Khu Vườn cảnh: 8.158,3 m2; Khu kinh doanh: 14.784,0 m2);

Để có cơ sở đăng ký biến động, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vườn dừa (khoảng 2.320 m2) thành khu dịch vụ thương mại thì tại vị trí, diện tích xin chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, đề nghị Công ty TNHH MTV du lịch Công đoàn Hạ Long liên hệ với Sở Xây dựng và UBND thành phố Hạ Long để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại khu vực, hoặc đầu tư cải tạo (không làm thay đổi quy hoạch).

2

Công ty CP phát triển công nghệ Hoành Bồ

Đề nghị UBND tỉnh xem xét thời gian đấu thầu dịch vụ công ích từ 3-5 năm thay vì 01 năm như hiện nay. Vì thời gian quá ngắn lên doanh nghiệp như chúng tôi không yên tâm để đầu tư thêm trang thiết bị mới.

Sở Xây dựng

Hiện nay chưa có quy định nào cho phép đấu thầu dịch vụ công ích từ 3-5 năm như kiến nghị của Công ty cổ phần phát triển công nghệ Hoành Bồ.

Điều kiện để tổ chức đấu thầu:

 - Theo quy định tại Điều 10, Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, điều kiện để tổ chức đấu thầu thực hiện dịch vụ công ích thì phải có “Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt”.

- Để phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, thì cần có gói thầu và dự toán các gói thầu. Trong đó, để xác định được dự toán gói thầu sản phẩm dịch vụ công ích đô thị cần căn cứ các yếu tố: Chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức, thuế giá trị gia tăng.

Để xác định được chi phí trực tiếp cần căn cứ vào khối lượng của từng công việc và đơn giá của từng công tác (= định mức x đơn giá chi tiết) cụ thể, tuy nhiên:

+ Về định mức: Hiện nay Bộ Xây dựng đang tiến hành triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng cơ bản theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có hệ thống định mức dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Do đó trong khoảng thời gian sắp tới (dự kiến đến năm 2021) có nhiều biến động về định mức hao phí;

+ Về đơn giá (vật liệu, nhân công, máy thi công) sẽ có nhiều biến động theo tình hình thực tế và chính sách tại mỗi thời điểm;

+ Về khối lượng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị: Là yếu tố khó xác định chính xác, trong thực tế vận hành thường có nhiều phát sinh (biến động về khối lượng, thay đổi yêu cầu về chất lượng dịch vụ

);

Do đó, việc xác định dự toán dịch vụ công ích trong 01 năm mang tính chất tương đối dẫn đến khi kéo dài thực hiện việc đấu thầu dịch vụ công ích kéo dài từ 3- 5 năm sẽ không đảm bảo tính chính xác.

- Hiện nay, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh chủ yếu được thực từ nguồn vốn ngân sách địa phương (số lượng nhỏ là vốn xã hội hóa); hằng năm, UBND các địa phương đều trình dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị về Sở Xây dựng thẩm định để làm cơ sở phê duyệt dự toán và cấp nguồn kinh phí thực hiện cho năm sau. Từ đó, Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo từng gói thầu và giá gói thầu thực hiện theo thời gian là hàng năm.

Như vậy, việc tổ chức đấu thầu chỉ thực hiện cho thời gian là 01 năm.

Ý kiến của Sở Xây dựng đối với nội dung câu hỏi của Công ty cổ phần phát triển công nghệ Hoành Bồ:

- Từ các phân tích nêu trên, nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần phát triển công nghệ Hoành Bộ cho phép thời gian đấu thầu từ 3-5 năm là chưa có cơ sở để xem xét giải quyết.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Để khuyến khích doanh nghiệp chú trọng đầu tư và lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị (đặc biệt là tại các địa bàn có nhiều khó khăn về điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội), Sở Xây dựng đề nghị UBND các địa phương, các tổ chức được giao vốn dịch vụ công ích trong quá trình lập hồ sơ mời thầu nên xem xét, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cụ thể, nhằm tạo điều kiện sử dụng lao động nữ, lao động tại địa phương

nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ và trình tự thủ tục theo quy định.

3

Công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long

Công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long hiện tại đang đầu tư dự án" Duy trì và phát triển đàn lợn nái Móng Cái theo tiêu chuẩn Việt Ghap tại thôn 7 xã Quảng Long huyện Hải Hà". Đã có quyết định số 4943 ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tổng kinh phí hỗ trợ là 6,168tr theo tinh thần nghị quyết 11 của HĐND tỉnh và nghị định 210 của chính phủ. Đến nay công ty đã cơ bản hoàn thiện dự án, chuẩn bị thả con giống đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vì thay đổi cơ chế chính sách nên Doanh nghiệp chưa tiếp cận được đủ nguồn kinh phí hỗ trợ theo quyết định 4943 của UBND tỉnh. Vậy công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long kính đề nghị HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh sớm có cơ chế giải ngân hỗ trợ đối với dự án đã được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo chính sách đặc thù ban hành tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Dự án Duy trì và phát triển đàn lợn nái Móng Cái theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn 7, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ là 6.168 triệu đồng. Năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ tạm ứng vốn hỗ trợ cho dự án trên 2.000,0 triệu đồng tại Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 25/12/2017. Số kinh phí hỗ trợ còn lại cho dự án (4.168 triệu đồng) hiện chưa có cơ sở để cân đối, bố trí; lý do: Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành (Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2017) và không đề cập đến việc xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ đầu tư nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong các nội dung, hạng mục công trình được hỗ trợ đầu tư theo chính sách ban hành.

Ngày 17/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Để triển khai thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1606/KHĐT-KTN ngày 06/6/2018 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan trong việc tham mưu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Sau khi chính sách đặc thù của tỉnh được ban hành, trường hợp dự án trên thuộc đối tượng áp dụng chính sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn Công ty cổ phần Nông nghiệp Tuấn Long làm các thủ tục hồ sơ cần thiết để được hưởng các hỗ trợ đầu tư theo quy định.

4

Công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long

Công ty chúng tôi cũng đang có phương án để hoàn thành đầu tư chuỗi SẢN XUẤT THÀNH PHẨM CAO CẤP TỪ CON LỢN MÓNG CÁI. Tuy nhiên, đây là 1 phương án lớn, cần rất nhiều tài chính. Vì vậy công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long đề nghị HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tạo điều kiện, cơ chế chính sách đặc thù ưu tiên sự phát triển của con lợn Móng Cái.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

* UBND huyện Hải Hà trả lời:

Ngày 30/3/2018 UBND huyện Hải Hà đã có văn bản số 932/UBND-TCKH trả lời doanh nghiệp; đồng thời đã có Công văn số 958/UBND-NN&PTNT ngày 01/6/2018 gửi UBND tỉnh về giải quyết một số nội dung kiến nghị của doanh nghiệp.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Dự án Duy trì và phát triển đàn lợn nái Móng Cái theo tiêu chuẩn VietGAHP tại thôn 7, xã Quảng Long, huyện Hải Hà của Công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ đầu tư tại Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là 6.168,0 triệu đồng theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 30/12/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Tài chính, UBND huyện Hải Hà và Công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long tiến hành kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành. Tại thời điểm kiểm tra Dự án mới thi công san gạt được diện tích khoảng 3,59 ha; đạt khoảng 54,2% so với diện tích được Sở Xây dựng phê duyệt. Các hạng mục khác đang được Chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục triển khai thi công.

Ngày 31/12/2017, Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành, vì vậy không có cơ sở để thực hiện hỗ trợ các hạng mục tiếp theo.

Để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ngày sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP  ngày 17/4/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 1571/SNN&PTNT-KTMT ngày 22/5/2018 đề nghị UBND tỉnh giao các Sở, ngành xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, UBND tỉnh đang xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty cổ phần nông nghiệp Tuấn Long tiếp tục thực hiện Dự án, đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng.

5

Công ty cổ phần Xí nghiệp Than Uông Bí

Đề nghị cho phép công ty tăng thời gian vận chuyển xuất than để đảm bảo sản lượng tiêu thụ (hiện tại tỉnh đã cho phép Công ty vận chuyên than trên QL18A vào ngày 15 hàng tháng)

 

Đề nghị Công ty có văn bản báo cáo cụ thê đê Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy để ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định đảm bảo yêu cầu

6

Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin

Công ty đã gửi Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định số 288/KB-TVD-CV ngày 12/3/2018 vê Sở LĐTB&XH Quảng Ninh. Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận đươc Giấy xác nhận khai báo. Xin hỏi tôi cần làm gi để nhận được Giấy Xác nhận trên.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sau khi nhận được Phiếu khai báo của Công ty than Vàng Danh, Sở đã thẩm định và ban hành Giấy xác nhận khai báo số 536/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/3/2018 về sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đối với đề nghị của Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin tại Phiếu khai báo số 288/KB-TVD-CV (có Giấy xác nhận khai báo kèm theo)

7

Công ty CP tư vấn và Đtư XD DKT 268

Vay NH công thương QN 600 triệu mở rộng nhà xưởng và SX, thời hạn 12 tháng

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã liên hệ với Công ty và được biết: Ngân hàng Công thương tỉnh đã giải quyết cho vay

8

Công ty CP XD và môi trường Bình An

Khó tiếp cận chính sách ưu đãi của NN. Khó tiếp cận nguồn vốn vay do thủ tục phức tạp, lãi suất cao

Mức lãi suất cao, chưa hỗ trợ thủ tục linh hoạt

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã liên hệ với Công ty và được biết: Công ty đang vay vốn có bảo đảm bằng tài sản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh, nay tiếp tục có nhu cầu vay thêm vốn bảo đảm bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ tại ngân hàng khác nhưng lãi suất vay cao hơn. Về vấn đề này Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh giải đáp: Việc vay vốn do khách hàng với ngân hàng thỏa thuận về điều kiện bảo đảm tiền vay, lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, khả năng trả nợ và mức độ tín nhiệm của khách hàng. Như vậy, đối với khách hàng có phương án kinh doanh tốt, tình hình tài chính minh bạch, đã được ngân hàng xếp hạng tín nhiệm cao thì sẽ được cho vay với điều kiện, lãi suất ưu đãi. Đề nghị, Công ty liên hệ thỏa thuận lại với các ngân hàng mà Công ty đang có quan hệ hoặc với các ngân hàng khác để có gói tín dụng phù hợp với nhu cầu vay vốn của Công ty.

9

Công ty CP XD&DVTM Việt Hằng

Căn cứ quyết định 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch địa điểm cửa hàng xăng dầu bán lẻ tại thôn Thái Hòa – xã Quan Lạn – huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh. Ngày 20 tháng 10 năm 2010 công ty có đơn đề nghị UBND huyện căn cứ quyết định  rà soát địa điểm quy hoạch cùng đơn vị xét thấy không chồng chéo và phù hợp theo quy hoạch. Ngày 30/10/2010 UBND huyện có tờ trình số 1108/TT-UBND  kính gửi UBND tỉnh và Sở xây dựng , Sở công thương, Ban quản lý khu kinh tế, công ty đã đến hành chính công làm việc với các sở nhưng trong quá trình 8 năm qua vẫn chưa có kết quả. Vì vậy công ty đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cho phép công ty được mở cửa hàng xăng dầu bán lẻ nhằm phục vụ cho phương tiện cũng như người dân trên đảo.

Sở Công thương

1. Về Quy hoạch theo chức năng quản lý của ngành Công Thương: Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020, trong đó có quy hoạch 01 địa điểm cửa hàng xăng dầu bán lẻ tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến nay chưa có đơn vị triển khai, thực hiện xây dựng trên địa bàn nói trên.

2. Để triển khai việc mở cửa hàng trên xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nhằm phục vụ cho các phương tiện cũng như người dân trên đảo (theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh) đề nghị Công ty cp xây dựng &dịch vụ thương mại Việt Hằng hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng để được xem xét, phê duyệt.

10

Công ty CP XD&DVTM Việt Hằng

Với sự đột biến khách tham quan du lịch các đảo, có ngày tăng đến 7000 khách ra xã Quan Lạn. Năm 2003 nhà nước đã đầu tư một bến cập tàu cho bà con trên đảo đi lại giao thương. Chiều rộng cầu dẫn khoảng 4m, vì vậy một xe tải vật tư và xe tuk tuk, xe máy và người đi bộ không còn lối đi. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh cho phép công ty làm một bến bốc hàng hóa vật liệu xây dựng riêng, cầu cũ chỉ phục vụ khách du lịch (công ty chờ giải quyết nội dung này trong 08 năm qua).

Sở Giao thông vận tải

 - Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã đảo huyện Vân Đồn nói chung và xã Quan Lạn nói riêng thì việc xây dựng bến thuỷ nội địa bốc xếp vật liệu xây dựng là cần thiết.

- Hiện nay đã có các bến Quan Lạn, Cồn Trụi được cấp phép hoạt động để vận chuyển hàng hoá (trong đó có vật liệu xây dựng) và hành khách. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc rà soát các cảng, bến thuỷ nội địa có hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với các Sở, ngành và địa phương thực hiện nội dung này. Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn đã báo cáo và có đề xuất xây dựng bến thuỷ nội địa bốc xếp vật liệu xây dựng tại xã Quan Lạn.

- Việc xây dựng Bến thuỷ nội địa theo hình thức xã hội hoá thực hiện theo quy định của tỉnh về quản lý, đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016). Công ty nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án gửi Ban Quản lý Khu kinh tế để được hướng dẫn, xem xét theo quy định này. 

11

Công ty CP xí nghiệp Than Uông Bí

Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép công ty tăng thời gian vận chuyển xuất than để đảm bảo sản lượng tiêu thụ (hiện tại tỉnh đã cho phép công ty vận chuyển than trên QL 18A vào ngày 15 hàng tháng)

Sở Giao thông vận tải

- Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1619/UBND-GT1 ngày 20/3/2018 cho phép Công ty CP xí nghiệp Than Uông Bí được phép vận chuyển than trên quốc lộ 18 với thời gian vận chuyển từ 6h đến 18h ngày 15 hàng tháng.

- Việc cho phép các xe vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh vào 01 ngày trong tháng là chủ trương chung đã được Tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ chỉ đạo. Do vậy đề nghị Công ty thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh theo văn bản đã được chấp thuận; Công ty xây dựng kế hoạch vận chuyển than tới các nơi tiêu thụ phù hợp để có thể đáp ứng sản lượng khai thác. 

12

CLB doanh nghiệp khởi nghiệp

Đề nghị xin cơ chế hỗ trợ ưu tiên dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khỏi nghiệp được gặp gỡ giao lưu với doanh nghiệp thành công; thành lập quỹ khởi nghiệp dành cho thanh niên khởi nghiệp,...:

 

Hiện nay, ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan xây dựng cơ chê, chính sách cụ thể để triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến trình thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2018. Đề nghị CLB doanh nghiệp khởi nghiệp phối hợp cùng tham gia xây dựng chính sách

13

Công ty TNHH 1TV ô tô Ngọc Ánh

Khó khăn về vốn, các cơ quan nhà nước giúp đỡ

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã liên hệ với Công ty và được biết: Công ty vẫn tiếp cận với các ngân hàng thương mại để vay vốn, không gặp khó khăn gì trong tiếp cận vốn vay ngân hàng.

14

Công ty TNHH du thuyền Bhaya

Bổ sung điểm ngủ đêm ở hang Tiên Ông nguy hiểm (nhất là khi có gió). Tàu đi tuyến 3 được về hồ Động Tiên (Tuyến 2) ngủ, khi hành trình thì vẫn tuân thủ tuyến 3.

Sở Giao Thông vận tải

a) Đối với kiến nghị bổ sung điểm ngủ đêm ở Hang Tiên Ông:

Hiện nay, trên vịnh Hạ Long có 05 cụm điểm lưu trú cho tàu du lịch được Sở GTVT công bố tại Quyết định số 4356/QĐ-SGTVT ngày 10/9/2014 trên cơ sở đã được các ngành khảo sát, thẩm định thực tế, tính toán đảm bảo an toàn cho mỗi cụm điểm; trong đó đã có điểm lưu trú Hang Tiên Ông thuộc Tuyến tham quan số 3, điểm lưu trú Hồ Động Tiên thuộc Tuyến tham quan số 2.

b) Đối với kiến nghị về chuyển điểm nghỉ đêm:

Để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya, ngày 25/6/2018, Sở GTVT đã chủ trì cùng với UBND thành phố Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long họp, nghiên cứu và thống nhất:

(1) Việc chuyển điểm neo đậu cho tàu lưu trú từ Hang Tiên Ông sang Hồ Động Tiên sẽ được Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở GTVT) thông báo cho các chủ tàu, thuyền trưởng, Ban Quản lý vịnh Hạ Long khi tình hình thời tiết bất lợi và yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng làm các thủ tục cần thiết để chuyển điểm nghỉ đêm nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện (việc chuyển điểm nghỉ đêm trong trường hợp này không phải mua thêm vé, phí, lệ phí...);

(2) Công ty TNHH Du thuyền Bhaya muốn sắp xếp lịch trình cho khách đi tàu tham quan tại Tuyến số 03, sau đó về neo đậu và lưu trú tại điểm lưu trú Hồ Động Tiên thuộc Tuyến tham quan số 02 thì phải mua vé tham quan Tuyến số 03 cùng với vé tham quan và lưu trú Tuyến số 02 cho khách theo đúng các quy định về phí tham quan vịnh Hạ Long tại Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về “Quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “Quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân theo Luật Phí và lệ phí”. (Nội dung này, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã trả lời Công ty TNHH Du thuyền Bhaya tại Công văn số 815/BQLVHL-VP ngày 03/11/2017).

Như vậy, trong trường hợp thời tiết bất lợi, Cảng vụ Đường thủy nội địa sẽ thực hiện chuyển đổi việc nghỉ đêm để đảm bảo an toàn cho phương tiện, trong trường hợp này không phải mua thêm vé, phí, lệ phí...; còn lại những ngày thời tiết bình thường, doanh nghiệp phải mua vé tham quan Tuyến số 03 cùng với vé tham quan và lưu trú Tuyến số 02 cho khách theo đúng các quy định về phí tham quan vịnh Hạ Long thì kiến nghị mới được các sở, ngành giải quyết.

15

Công ty TNHH Giang Nhật

Nghiệp vụ thuế và các quy định, chủ chương, đường lối mới ban hành của NN.

Cục Thuế tỉnh

 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thường xuyên gửi thông tin những văn bản chính sách pháp luật thuế mới, sửa đổi, bổ sung bằng nhiều hình thức: cập nhật trên website http://quangninh.gdt.gov.vn; tuyên truyền trên Báo Quảng Ninh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; tuyên truyền về chính sách thuế thông qua các cuộc Hội nghị tập huấn, đối thoại chính sách thuế với người nộp thuế; gửi các văn bản, chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung qua địa chỉ email của người nộp thuế;...

Những chính sách pháp luật thuế có hiệu lực trong năm 2018, cụ thể như sau:

- Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018;

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2018 và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 (nêu trên) của Chính phủ. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018; 

- Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2018;...

Trong năm 2018, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã triển khai tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế qua các kênh như : tổ chức các buổi tập huấn; hỗ trợ qua điện thoại, email; cập nhật chính sách mới trên trang fanpage; tuyên truyên trên báo đài; hỗ trợ trực tiếp tại các địa phương; trả lời văn bản; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nếu có vướng mắc về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, đề nghị Công ty liên hệ trực tiêp với cơ quan thuế (số điện thoại hỗ trợ: 0203.3811148, 0203.3827167) để được hỗ trợ kịp thời.

16

Công ty TNHH Giang Nhật

Đề nghị Ngân hàng hỗ trợ lãi vay 5%/năm. Hiện tại doanh nghiệp có nhu cầu vay 1 tỷ mua sắm vật tư, máy móc thiết bị; mở rộng kho, nhà xưởng

  Thời hạn vay: 5 năm (chưa gửi HS vay NH).

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

Đối với các khoản vay dài hạn, lãi suất cho vay do khách hàng thỏa thuận với ngân hàng. Theo Luật các Tổ chức tín dụng: "Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng".

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại hiện nay đều có các gói tín dụng ưu đãi áp dụng cho một số lĩnh vực, ngành nghề với lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 9-10%/năm. Đề nghị, Công ty liên hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để được tư vấn gói tín dụng phù hợp.

17

Công ty TNHH Giang Nhật

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đổi mới tư duy, phương án SXKD.

Sở Lao đông Thương binh và Xã hội

- Liên quan đến đề nghị của doanh nghiệp về vấn đề trên, Sở Lao động - TB&XH nhận thấy việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đổi mới tư duy, phương án SXKD là hoạt động rất cần thiết đối với các doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ hiện nay, khi cuộc cách mạng 4.0 đang dần đi sâu vào mọi mặt của xã hội trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, việc tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng để đảm bảo hiệu quả cần có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp để đảm bảo đủ số lượng học viên để mở lớp.

Hiện nay, Hiệp hội danh nghiệp tỉnh đang triển khai chương trình phối hợp 3 nhà giữa Hiệp hội doanh nghiệp - Các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh - Sở Lao động - TB&XH. Do vậy, đề nghị công ty đăng ký và đề nghị với Hiệp Hội doanh nghiệp triển khai rộng tới các doanh nghiệp khác để tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chung. Trên cơ sở số lượng đủ điều kiện tổ chức lớp, Hiệp Hội doanh nghiệp thống nhất với Sở Lao động - TB&XH để phối hợp với các sở ngành, đơn vị để tổ chức mở lớp đào tạo.

Trường hợp, doanh nghiệp mong muốn tổ chức đào tạo ngay, Sở Lao động - TB&XH cung cấp danh sách các đơn vị đang tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh để doanh nghiệp trực tiếp liên hệ lựa chọn trường, cơ sở đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

18

Công ty TNHH Giang Nhật

Thanh kiểm tra phù hợp: giúp đỡ hướng dẫn DN, tạo điều kiện DN phát triển nhưng đúng pháp luật để DN có động lực, hướng phấn đấu tồn tại và phát triển bền vững.                                                                      

Thanh tra tỉnh

Để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và giải quyết tình trạng chồng chéo trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/1 năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Thanh tra tỉnh đã tích cực xử lý các trường hợp có xảy ra chồng chéo giữa các đơn vị (kết quả cụ thể: năm 2017 xử lý 16 vụ việc có sự chồng chéo với 168 đối tượng; 06 tháng đầu năm 2018 xử lý 05 vụ việc có sự chồng chéo với 346 đối tượng. Việc chồng chéo chủ yếu tập trung đối với ngành Thuế và Bảo hiểm xã hội cụ thể: Qua rà soát kế hoạch thanh tra kiểm tra với ngành thuế phát hiện trùng 301 doanh nghiệp, ngành BHXH trùng 38 doanh nghiệp)

Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo và thực hiện việc công khai đường dây nóng của lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp nhận  thông tin của các doanh nghiệp tố cáo hành vi tham nhũng của các đơn vị, cán nhân. Đồng thời, cung cấp thông tin công khai về quá trình xử lý công việc cũng như giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra trên cổng thông tin điện tử thành phần của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/thanhtratinh/Trang/Trang%20ch%E1%BB%A7.aspx.

19

Công ty TNHH Long The

Cột điện Công ty điện lực không dùng nữa mùa mưa bão sẽ đổ vào Trạm điện và nhà xưởng của Cty.

Di chuyển cột điện ra khỏi vị trí hiện tại để đảm bảo an toàn cho Cty;

Công ty Điện lực Quảng Ninh

Đường dây 35kV NRTGHI, do Công ty than Hà Lầm đầu tư xây dựng để cấp điện phục vụ sản xuất của đơn vị và cấp cho chính Công ty TNHH Long The.

Năm 2017, UBND thành phố Hạ Long triển khai dự án chỉnh trang độ thị tuyến đường Tinh lộ 336 (giai đoạn 2), trong dự án có hạng mục xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV cấp cho Công ty TNHH Long The và thu hồi đường dây 35kv NRTGHL.

Ngày 14/6/2018, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình thành phố Hạ Long tổ chức kiểm kê để thực hiện công tác thu hồi toàn bộ đường dây 35kV NRTGHL. Dự kiến Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình thành phố Hạ Long sẽ hoàn thành công tác thu hồi trong tháng 6/2018

20

Công ty TNHH Long The

Nhu cầu vay 5 tỷ mua nguyên vật liệu, mở rộng SXKD với thời hạn dài hạn với lãi xuất giảm ưu đãi

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, phương án vay vốn, tình hình tài chính của Công ty các ngân hàng sẽ có gói tín dụng ưu đãi phù hợp với nhu cầu của Công ty. Đề nghị Công ty liên hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để được tư vấn.

21

Công ty TNHH Mạnh Cường

Đề nghị giãn thời gian thực hiện dự án công trình khu vui chơi Hồ Cô Tiên

 

Đề nghị Công ty có văn bản cam kết cụ thể báo cáo đê Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết

22

Công ty TNHH Petro Bình Minh

Đề nghị UBND tỉnh, Ban QL Khu kinh tế tỉnh xem xét đưa dự án xây dựng kho ngoại quan kết hợp nội địa xăng dầu, khí ga hóa lỏng LPG kết hợp hàng hóa tổng hợp tại thôn Cạp Tiên- Đông Xá- huyện Vân Đồn của công ty vào quy hoạch tổng thể đặc khu kinh tế Vân Đồn

Ban Quản lý KKT

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản số 824/BQLKKT-QHXD ngày 08/5/2018 phúc đáp nội dung đề nghị tại Văn bản số 266/CV-BM ngày 20/4/2018 của Công ty TNHH Petro Bình Minh như sau:

Ngày 16/3/2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh có Thông báo số 847-TB/TU về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban thường kỳ ngày 13/3/2018, trong đó có nội dung: Trong quá trình lập, phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, về nguyên tắc chỉ xem xét các dự án mới liên quan đến an sinh xã hội của huyện Vân Đồn và các dự án lớn, có đẳng cấp quốc tế của nhà đầu tư chiến lược theo chỉ đạo chung của tỉnh.

Ngày 23/3/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 1723/UBND-QH3 "V/v thành lập Hội đồng thẩm định và triển khai lập Nhiệm vụ, Quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn", trong đó có nội dung chỉ đạo: Đối với các dự án còn lại trên địa bàn huyện Vân Đồn đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết (ngoài các dự án Con đường di sản, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Dragon Bay, Khu vực đảo Ngọc Vừng, các dự án của Tập đoàn Sun Group): giao Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản thông báo cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp liên quan tạm dừng triển khai các bước tiếp theo cho đến khi phương án Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được thông qua, trên cơ sở đó xem xét, đề xuất và hướng dẫn các nhà đầu tư tiếp tục triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy định để đảm bảo phù hợp Quy hoạch đặc khu kinh tế và quy định hiện hành.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đang triển khai lập Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Do vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH Petro Bình Minh. Sau khi Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được phê duyệt và UBND tỉnh cho phép triển khai các bước tiếp theo, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo đến Quý Công ty được biết, phối hợp triển khai.

23

Công ty TNHH Petro Bình Minh

Đề nghị UBND thành phố Cẩm Phả quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án kho cảng xăng dầu Mông Dương để công ty đủ điều kiện thuê đất theo quy định luật đất đai và sớm đưa dự án vào chạy thử và chính thức hoạt động theo đúng kế hoạch.

UBND thành phố Cẩm Phả

 Dự án kho cảng xăng dầu Mông Dương của Công ty TNHH Petro Bình Minh ảnh hưởng đến 07 hộ có liên quan. UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất kiểm đếm và ký phương án bồi thường, thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với 05 hộ và đã bàn giao mặt bằng (của 05 hộ) cho Công ty TNHH Petro Bình Minh để triển khai Dự án.

Còn 02 hộ (hộ ông Khuynh và hộ ông Hùng): Mặc dù đã tổ chức đối thoại nhiều lần nhưng 02 hộ trên không đồng ý phương án bồi thường. Tuy nhiên theo quy định của Pháp luật: Phải sau ít nhất 180 ngày (đối với đất phi nông nghiệp) mới được tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất.

Do vậy, thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế để thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho công ty sau ngày 15/7/2018 theo đúng quy định của pháp luật.

24

Công ty TNHH Phúc Xuyên

Đề nghị tạo điều kiện cho Công ty được chuyển đổi và được sử dụng mảnh đất đã mua của nhà máy xi măng Quảng Ninh tại Phường Hà Phong làm bến xe buýt và Văn phòng đại diện

 

Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, nêu phù hợp qui hoạch thì Tỉnh ủng hộ

25

Công ty TNHH Thành Hưng

Hỗ trợ chính sách thuế ưu đãi và phù hợp

Cục Thuế tỉnh

 1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

- Về đối tượng được hưởng ưu đãi: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 15 (thuế suất ưu đãi), Điều 16 (miễn thuế, giảm thuế) và Điều 17 (giảm thuế đối với các trường họp khác) của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN và Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Về điều kiện áp dụng ưu đãi: Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên.

2. Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước:

- Về tiền sử dụng đất: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Về tiền thuê đất, thuê mặt nước: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuế mặt nước; Khoản 5, Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP nêu trên; Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP nêu trên. 

- Về ưu đãi đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điêu 8, Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tê, khu công nghệ cao.

3. Ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật số 48/2010/QH12 quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, tự xác định đôi tượng và trường hợp được hưởng ưu đãi đối với từng loại thuế. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nếu có vướng mắc về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế (số điện thoại hỗ trợ: 0203.3811148, 0203.3827167) để được hỗ trợ kịp thời.

26

Công ty TNHH Thành Hưng

Đề nghị ngân hàng tính lãi xuất ưu đãi, thủ tục vay vốn nhanh gọn. Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn 30 tỷ để đóng tầu lưu trú. Thời hạn vay 60 tháng (Đã làm hồ sơ vay gửi Vietcombank)

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Vietcombank Quảng Ninh và được biết Vietcombank Quảng Ninh đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty vào ngày 18/6/2018 với lãi suất ưu đãi

27

Công ty Xăng dầu B12

Đề nghị quy hoạch nâng cấp các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

Giao Sở Công Thương căn cứ chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương rà roát tổng thể quy hoạch mạng lưới hệ thống của hắng xăng dầu toàn tỉnh, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tinh xem xét đối với các cửa hàng xăng dầu hiện có phù hợp quy hoạch thì Tỉnh đồng ý cho nâng cấp

Sở Công thương trả lời:

- Do các nội dung công ty xăng dầu B12 đề xuất nâng cấp mở rộng cửa hàng, thay đổi diện tích, quy mô, vị trí....làm thay đổi các nội dung trong Quy hoạch hệ thống kho, cửa hàng bán xăng dầu toàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh. Nên phải điều chỉnh Quy hoạch trước khi doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo.

- Ngày 25/6/2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về nội dung điều chỉnh bổ sung Quy hoạch xăng dầu và giao cho Sở Công thương phối hợp với các Sở, ban, ngành hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018. Quy hoạch được phê duyệt làm cơ sở để Công ty Xăng dầu B12 và các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

28

Cty TNHH MTV Giặt Là Minh Cương

Yêu cầu ngành điện nói rõ về áp giá điện cho doanh nghiệp. Công ty tôi đang làm về dịch vụ giặt là theo thông tư 16 áp giá điện sản xuẩt. Ngày 26/5 ngành điện có thông báo áp lại giá kinh doanh, tôi chưa hiểu định nghĩa về giặt là sao lại có nhiều mức giá vậy ? Tôi rất băn khoăn vì lĩnh vực giặt là khu vực Cẩm Phả duy nhất có công ty tôi đóng trên địa bàn.

Công ty Điện lực Quảng Ninh

 Tại Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện áp dụng cho các đối tượng giặt là, như sau:

Đối tượng “giặt là công nghiệp” quy định tại Khoản 12 Điều 7 được áp dụng cho các đối tượng là các xưởng giặt là nằm trong dây chuyền sản xuất của các cổng ty chuyên may gia công công nghiệp; Hoặc các phân xưởng giặt là cho công nhân của các Công ty sử dụng điện trong lĩnh vực sản xuất (Ví dụ: Phân xưởng giặt là, tăm giặt của các Công ty than ...) sẽ được áp dụng giá bán điện sản xuất.

Đôi tượng “cửa hàng (công ty TNHH MTV) giặt là” sẽ được áp dụng giá bán điện kinh doanh dịch vụ theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 của Thong tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014.

Căn cứ: Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện; Hợp đồng mua bán điện đã ký giữa Điện lực TP cẩm Phả với Công ty TNHH MTV giặt là Minh Cương; Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV giặt là Minh Cương.

Giá bán điện đôi với Công ty TNHH MTV giặt là Minh Cương được áp dụng tại Khoản 7 Điều 8 Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện là giá bán điện kinh doanh, dịch vụ.

Ngày 30/5/2018 Điện lực TP cẩm Phả và Công ty TNHH MTV giặt là Minh Cương đã cùng nhau thông nhât ký biên bản kiểm tra áp các mục đích sử dụng điện với tỷ lệ là 100% điện năng dùng cho kinh doanh giặt là.

29

Cty TNHH Quyền Hưng

KD vận tải hành khách thu nhập thấp, chi phí nhiều do giá cả xăng dầu lên xuống thất thường, nhiều trạm thu phí BOT; vướng mắc về thủ tục hành chính; Chưa có điểm đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn  TP; Thiếu vốn KD với lãi suất ưu đãi.

DN cần vay vốn, BS vốn lưu động, mua xe ô tô thời hạn 36 tháng

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

Thời gian vay bổ sung vốn lưu động của các ngân hàng thương mại tối đa là 12 tháng. Công ty đề nghị vay mua xe ô tô thời hạn 36 tháng là loại vay trung hạn.

Đề nghị Công ty liên hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn mà Công ty thấy thuận lợi nhất để được hướng dẫn cụ thể.

30

Cty TNHH Quyền Hưng

KD vận tải hành khách thu nhập thấp, chi phí nhiều do giá cả xăng dầu lên xuống thất thường, nhiều trạm thu phí BOT; vướng mắc về thủ tục hành chính; Chưa có điểm đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn  TP; Thiếu vốn KD với lãi suất ưu đãi.

Đặt điểm đón trả khách trên địa bàn TP

Sở Giao thông Vận tải

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng các điểm đón trả khách theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thời gian thực hiện là 2017 - 2018, theo đó trên Quốc lộ 18 (địa bàn thành phố Hạ Long) có 06 điểm đón trả khách tuyến vận tải khách cố định (trong đó có 05 điểm kết hợp với hạ tầng xe buýt). Thời gian qua, do Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long triển khai dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị dọc Quốc lộ 18, dẫn đến các điểm đón trả khách xe tuyến cố định chưa được lắp đặt.

Sở GTVT đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long và thống nhất để UBND thành phố Hạ Long sẽ đầu tư lắp đặt các vị trí đón trả khách nêu trên (bổ sung vào dự án chỉnh trang đô thị của thành phố). Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã cam kết việc lắp đặt hoàn thành xong trước 10/7/2018. Như vậy, sau khi lắp đặt các điểm nêu trên, kiến nghị của doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được giải quyết.

31

Cty TNHH Quyền Hưng

KD vận tải hành khách thu nhập thấp, chi phí nhiều do giá cả xăng dầu lên xuống thất thường, nhiều trạm thu phí BOT; vướng mắc về thủ tục hành chính; Chưa có điểm đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn  TP; Giảm bớt chi phí, tăng giá vé xe theo xăng dầu

Sở Tài chính

 

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá. Công ty TNHH Quyền Hưng là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng đường bộ, do đó hàng hóa dịch vụ đơn vị cung cấp thuộc danh mục kê khai giá theo quy định.

Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Giá năm 2012 quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ có quyền tự định giá hàng hóa dịch vụ do mình sản xuất kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá.

Tuy nhiên, đối với hàng hóa dịch vụ thuộc diện kê khai giá, tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá.

Căn cứ quy định tại Điểm 3.5 Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá của các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải tại địa phương. Trong đó có cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Do đó Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng đường bộ có quyền tự định giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp nhưng phải gửi thông báo mức giá đến Sở Giao thông vận tải rà soát trước khi định giá, điều chỉnh giá.

32

DNTN Trung Thông TN

Doanh nghiệp thành lập cuối năm 2016, nhà xưởng thuê. Vốn đầu tư 1,5 tỷ gồm 75% vốn vay mới trả được 200 triệu vay. Dự kiến hoạt động 5-7 năm nữa mới trả hết nợ. Hiện tại nhận được quyết định di rời trong 1, 2 năm tới. Nếu di rời sẽ không có khả năng thu hồi vốn đầu tư dẫn đến vỡ nợ và 7 công nhân mất việc.

Đề nghị cho tiếp tục hoạt động tại địa bàn như hiện tại khoảng 5-7 năm nữa để có khả năng thu hồi vốn và đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho 7 công nhân

UBND thành phố Hạ Long

Việc thực hiện di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố đã được thực hiện từ giai đoạn 2012-2016 theo Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Quyết định số 255/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của ƯBND tỉnh; tiếp tục triển khai giai đoạn 2018-2020 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, UBND Thành phố đã đi dời 187 cơ sở và đến năm 2020 sẽ hoàn thành di dời 100% cơ sở TTCN trên địa bàn Thành phố. Do đó, đề đảm bảo môi trường, quy hoạch xây dựng đô thị và công bằng đối với cơ sở đã thực hiện di dời, UBND Thành phố yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện đúng chỉ đạo UBND tỉnh, UBND Thành phố

33

Hiệp hội doanh nghiệp

Đề nghị đối với một sổ dự án đã được tỉnh thu hồi

 

Ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ, tạo điều kiện để Hiệp hội đứng ra bảo lanh cho các đơn vị thành viên hiệp hội được liên kết tiếp nhận lại những dự án này theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật để triển khai đầu tư xây dựng và có cam kết với ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, có bảo lãnh của ngân hàng cho vay thực hiện dự án theo quy hoạch.

34

Hiệp hội doanh nghiệp

Đề nghị thành lập Công ty cổ phần của Hiệp hội để tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhăm ủng hộ Đội bóng đá Than Quảng Ninh

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương, đê nghị Hiệp hội thành lập Công ty theo Luật Doanh nghiệp, ủy ban nhân dân tính sẽ ủng hộ, tạo điều kiện thuận lọi trong hoạt động, sản xuât kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền

35

Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hoành Bồ

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành có nói rõ về khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm không để tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/ năm đối với các doanh nghiệp. Nhưng vẫn có tình trạng thanh kiểm tra quá 1 lần/ năm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo

Thanh tra tỉnh

Để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và giải quyết tình trạng chồng chéo trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/1 năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Thanh tra tỉnh đã tích cực xử lý các trường hợp có xảy ra chồng chéo giữa các đơn vị (kết quả cụ thể: năm 2017 xử lý 16 vụ việc có sự chồng chéo với 168 đối tượng; 06 tháng đầu năm 2018 xử lý 05 vụ việc có sự chồng chéo với 346 đối tượng. Việc chồng chéo chủ yếu tập trung đối với ngành Thuế và Bảo hiểm xã hội cụ thể: Qua rà soát kế hoạch thanh tra kiểm tra với ngành thuế phát hiện trùng 301 doanh nghiệp, ngành BHXH trùng 38 doanh nghiệp)

Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo và thực hiện việc công khai đường dây nóng của lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp nhận  thông tin của các doanh nghiệp tố cáo hành vi tham nhũng của các đơn vị, cán nhân. Đồng thời, cung cấp thông tin công khai về quá trình xử lý công việc cũng như giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra trên cổng thông tin điện tử thành phần của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/thanhtratinh/Trang/Trang%20ch%E1%BB%A7.aspx.

36

Hiệp hội doanh nghiệp huyện Tiên Yên

Theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã nêu rõ quy định kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Đề nghị UBND huyện Tiên Yên xem xét nạn taxi dù trên địa bàn huyện, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp

UBND huyện Tiên yên

 Hiện tại trên địa bàn huyện Tiên Yên có duy nhất 01 doanh nghiệp đang ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô taxi là Công ty TNHH Yên Ninh có giấp phép Hoạt động vận tải Taxi, số lượng đầu xe 4 chỗ 10 xe; đầu xe 7 chỗ 1xe.

Trong năm 2016 theo đề xuất của Công ty TNHH Yên Ninh đề nghị xây dựng điểm đón, trả khách, điểm đỗ cho xe taxi, UBND huyện giao cho các phòng ban rà soát quy hoạch, kiểm tra xác định bố trí được 4 điểm điểm đỗ xe taxi tạm thời đón trả khách trong địa bàn Thị trấn Tiên Yên.

Theo kiến nghị đề xuất của Hội doanh nhân Tiên Yên, UBND huyện giao cho các phòng ban rà soát lại toàn bộ số đầu xe từ 4 đến 7 chỗ;  hiện tại trên toàn huyện Tiên Yên có tổng số 40 đầu xe hoạt động đăng ký với hình thức xe gia đình nhưng vẫn sẵn sàng phục vụ khi khách hàng, cá nhân có nhu cầu vận chuyển; điểm đỗ của xe thường là tại gia đình, giá cả khách hàng tự thỏa thuận.

Thời gian vừa qua công quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, công an huyện, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhưng chưa phát hiện và sử phạt được những trường hợp xe gia đình, taxi dù tham gia vận chuyển hành khách, mặt khác các chủ phương tiện "taxi dù" tìm cách "né" các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng, đó là luôn dừng, đỗ trong các nơi quy định vạch dừng đỗ xe, khu vực gia đình sau khi có điện thoại mới chạy đến điểm để đón khách, bên cạnh đó, các chủ phương tiện thường có sẵn số điện thoại của khách quen để đón tận nhà và thường lấy giá cước vận chuyển rẻ hơn, chính vì vậy các cơ quan chức năng rất khó kiểm soát và nhận biết được loại hình vận chuyển hành khách này.

Thời gian tới đây UBND huyện bố trí các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, các tổ liên nghành thường xuyên kiểm tra phát hiện xử lý triệt để khi phát hiện phương tiện hoạt động không phép theo hình thức gọi là taxi “dù”, bố trí giám sát kiểm tra tại 4 vị trí quy định đỗ xe taxi, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức để các chủ xe gia đình biết hoạt động chở khách không có đăng ký kinh doanh vận tải taxi là vi phạm pháp luật, khuyến cáo để mọi hành khách nhận biết, phân biệt, lựa chọn các xe có thương hiệu, bên hông xe có ghi tên cơ quan quản lý, số điện thoại tổng đài, có phù hiệu xe taxi... 

37

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Móng Cái

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các Doanh nghiệp kinh doanh XNK-TNTX gặp khó khăn về việc thông quan hàng hóa giữa Việt Nam-Trung Quốc, do các điểm thông quan chính thức của VN được mở ở đâu thì phía Trung Quốc lại thắt chặt việc vận chuyển hàng hóa tại phía đối diện. Hiện nay các tỉnh bạn (như : Cao Bằng, Lạng Sơn)  đã triển khai hình thức linh động cho các DN cắt hàng tại điểm thông quan hàng hóa và vận chuyển vào các điểm mốc trải dài trên biên giới với sự giám sát của cơ quan biên phòng và hải quan. Doanh nghiệp đề nghị Tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu và thực hiện linh động hình thức thông quan này trên địa bàn.

Sở Công thương

 Việc xuất, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm xuất hàng trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, theo quy định phải xác định vị trí, phạm vi, ranh giới điểm xuất hàng sau đó UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản trao đổi, thống nhất với các bộ: Công thương, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh mới công bố cửa khẩu phụ, lối mở, điểm xuất hàng được thực hiện xuất khẩu, tái xuất hàng hóa. Trong thời gian qua việc giao nhận hàng hóa tại các Điểm xuất hàng tỉnh Quảng Ninh gặp khó khăn do phía Bạn tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ tại điểm dọc tuyến biên giới. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Công Thương đã có văn bản số 1547/SCT-XNK ngày 08/6/2018 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh: giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì cùng các địa phương biên giới và các sở, ngành liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng toàn bộ các Điểm xuất hàng trên tuyến biên giới Quảng Ninh, để tham mưu đề xuất UBND tỉnh đóng Điểm xuất hàng hoạt động không hiệu quả; hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc mở rộng phạm vi, ranh giới cụ thể đối với cửa khẩu, lối mở, điểm xuất hàng có khả năng tiếp tục giao nhận hàng hóa làm cơ sở để UBND tỉnh có văn bản báo cáo, xin ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành trung ương

38

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Móng Cái

Về phương án thí điểm cho khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành XNC du lịch biên giới từ khu kinh tế cửa khẩu vào các địa phương khác trong tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh sớm trình Chính phủ chấp nhận chủ trương để thu hút khách du lịch Trung Quốc vào các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch

 Với thực tế và đặc thù của hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, việc đưa ra các quy định quản lý được đề cập trong Quyết định 3486 là cần thiết và phù hợp. Qua thực tế đã chứng minh, vào năm 2016, quyết định này đã phát huy tích cực trong việc thúc đẩy hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, vào thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, quyền lợi hợp pháp của khách du lịch được đảm bảo, không có các vấn đề phức tạp về môi trường kinh doanh du lịch nói chung, lữ hành nói riêng. Qua đó đã khẳng định tính cần thiết của Quyết định 3486.

Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp (có trụ sở chính đặt ngoài tỉnh Quảng Ninh), không chấp hành nghiêm các quy định tại Quyết định 3486 như không hạch toán trọn gói chương trình du lịch, các vấn đề về hạch toán kế toán, kê khai thuế... Nên đã dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh, tác động đến môi trường kinh doanh du lịch. Trước thực tế trên, Sở Du lịch và các ngành chức năng, địa phương có liên quan đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh một số giải pháp quản lý phù hợp, trong đó đã tiến hành tổ chức rà soát, khảo sát doanh thu của các điểm cung cấp dịch vụ; thanh, kiểm tra các công ty lữ hành, để ngăn chặn các hành vi vi phạm, qua đó đã xử phạt hàng trăm lượt vi phạm của HDV, công ty lữ hành, đặc biệt trong đó đã rút phép 06 ty lữ hành; Mặt khác, Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Quảng Ninh có cơ chế đặc thù để quản lý đối với hoạt động lữ hành đón khách Trung Quốc. Đồng thời tiếp tục kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thuế tổ chức thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài tỉnh về việc chấp hành các quy định về kê khai thuế, nộp thuế. Cùng với các giải pháp trên, Sở Du lịch đã phối hợp cùng các ngành, địa phương chủ động trong việc thông tin tuyên truyền qua việc phát các tờ rơi, khuyến cáo, thông tin cho khách du lịch.

39

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Móng Cái

Các doanh nghiệp, hộ Kinh doanh và nuôi trồng thủy sản tại một số vùng nuôi tập trung thường xuyên gặp khó khăn trong vấn đề nguồn nước ngọt, đặc biệt là trong năm nay do tình hình thời tiết có nhiều thay đổi bất thường. Việc khắc phục đưa nguồn nước ngọt đến các vùng nuôi đảm bảo yêu cầu đòi hỏi nguồn đầu tư cao trong khi các đơn vị nuôi trồng đầu tư toàn  bộ vốn vào các vấn đề con giống, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng,

 Mặc dù đã được thành phố Móng Cái tạo điều kiện hết sức nhưng do nguồn vốn còn hạn chế nên không đủ nguồn hỗ trợ DN. Đề nghị Tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ thành phố Móng Cái trong vấn đề khắc phục đường nước ngọt đến các vùng nuôi tập trung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hiện nay, hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn thành thành phố Móng Cái gồn có: 20 hồ chứa với dung tích khoảng 93,799 triệu m3, 02 đập dâng trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, 01 trạm bơm tại phường Hải Hòa. Với hệ thống công trình thủy như trên đảm bảo đủ lượng nước cung cấp cho các nhu cầu về nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn thành phố Móng Cái. Hệ thống kênh mương dẫn nước đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên do thiết kế cơ sở ban đầu chưa tính toán hết nhu cầu sử dụng nước ngọt cho nuôi trồng thủy sản theo quy mô công nghiệp tăng nhạnh như hiện nay do vậy hệ thông kênh cấp nước chưa đáp ứng được nhu cầu cấp nước ngọt cho vùng nuôi trông thủy sản tập trung.

Để có cơ sở đề xuất, kiến nghị Tỉnh hỗ trợ đầu tư đề nghị các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản cần lập dự án đầu tư các công trình cụ thể cho từng khu nuôi trồng và nghiên cứu các chính  sách hỗ trợ hiện hành sau:

Theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020: “Nhà nước đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng dùng chung bao gồm: Đường giao thông trục chính; đường điện trục chính; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống xử lý nước thải và chất thải theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng kinh phí không quá 15.000 triệu đồng/dự án”.

Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Móng cái đã có Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 về việc quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thành phố Móng cái đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng các dự án trong vùng sản xuất tập trung (bao gồm cả hệ thống cấp nước ngọt)

Về nguồn vốn: Căn cứ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3418/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách từ cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020. Theo đó ngân sách Tỉnh chỉ đầu tư cho các dự án đầu tư cấp tỉnh, ngân sách huyện đầu tư cho các dự án đầu tư cấp huyện, tuy nhiên hiện nay việc phân cấp đầu tư chưa có hướng dẫn rõ ràng. Do vậy Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ và có hướng dẫn cụ thể.

Trước mắt đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Móng Cái đề xuất Ủy ban thành phố Móng Cái sử dụng nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ khác (thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới) để ưu tiên đầu tư hệ thống kênh cấp nước cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn thành phố.

Đối với các dự án trong vùng sản xuất tập trung cấp tỉnh đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Móng Cái đề xuất UBND thành phố Móng Cái báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương lập dự án triển khai thực hiện để làm cơ sở xem xét hỗ trợ đầu tư

40

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Đề nghị UBND tháo gỡ cho các doanh nghiệp lữ hành tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện QĐ 3486/2015- UBND của UBND tỉnh trong việc đón khách du lịch Trung Quốc đối với doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Sở Du lịch

Hiện nay, liên Bộ Công an, Quốc phòng có thông tư 03/2016/TTLT – BCA – BQP ngày 24/6/2016, theo đó có quy định về việc cấp phép cho công dân Trung Quốc sử dụng giấy thông hành biên giới được vào các địa điểm khác ( ngoài khu kinh tế cửa khẩu) để tham quan du lịch. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, đang gặp một số khó khăn vướng mắc.

 Trước thực tế trên, Sở Du lịch đã báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Du lịch đã chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, UBND thành phố Móng Cái, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh mời Tổng cục Du lịch, Cục Quản lý XNC, Cục cửa khẩu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến Quảng Ninh khảo sát thực tế, qua đó tham vấn các cơ quan chức năng để có giải pháp phù hợp khai thác loại hình du lịch lữ hành này. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Sở Du lịch cùng các ngành chức năng đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cho phép Quảng Ninh được thí điểm khai thác đối tượng khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành hợp lệ vào tham quan du lịch trên địa bàn Tỉnh.

41

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Đề nghị UBND thành phố Hạ Long xem xét về sự vi phạm thời giờ hoạt động của các quán Bar 45A, quán Bar SIX Pub, Quán Bar THE FIRST, thường xuyên mở nhạc công suất lớn, kéo dài thời giờ mở nhạc quá 22h đêm, thậm chí nhiều hôm đến 2h00 sáng, gây ảnh hưởng lớn đến khách nghỉ tại các khách sạn và người dân trên địa bàn.

UBND thành phố Hạ Long

 Thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đảm bảo an ninh trật tự, văn minh du lịch tại Khu du lịch Bãi Cháy; đồng thời giải quyết, xử lý ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh du lịch tại khu du lịch Bãi Cháy. UBND Thành phố đã có rất nhiều các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, Phường Bãi Cháy và các phòng ban, đơn vị thuộc Thành phố, kết quả công tác quản lý, xử lý vi phạm cụ thể như sau:

- Ngày 25/7/2017 UBND thành phố Hạ Long đã có buổi làm việc với đại diện cơ sở kinh doanh vi phạm tại ki ốt số A143,144,145 thuộc Công viên Đại Dương Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, tại buổi làm việc Thành phố đã phổ biến và tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa, âm thanh tiếng ồn, quảng cáo, đảm bảo về an ninh trật tự và không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đến đại diện cơ sở kinh doanh

 Cuộc họp thống nhất, lập biên bản và ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh tại ki ốt số A143,144,145 với số tiền 3.300.000đ (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn); Giao cho Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và UBND phường Bãi Cháy tăng cường công tác quản lý, thường xuyên giám sát hoạt động của dãy Ki ốt đặc biệt là ki ốt số A143,144,145, nếu sự việc vẫn tiếp tục tái diễn UBND Thành phố sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định và đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long chấm dứt hợp đồng thuê địa điểm. Đại diện cơ sở kinh doanh tại ki ốt số A143,144,145 đã nhận thức được sai phạm, chấp hành nộp phạt và viết bản cam kết khắc phục không vi phạm.

- UBND Thành phố đã tổ chức 02 cuộc họp để chỉ đạo, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và bàn biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh tại các ki ốt thuộc quản lý của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long trên địa bàn phường Bãi Cháy, đặc biệt là việc kinh doanh có liên quan đến mở nhạc to gây tiếng ồn lớn và hoạt động quá giờ quy định của các cơ sở vào các ngày 31/7/2017 và ngày 20/9/2017. UBND Thành phố đã có thông báo kết luận và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND phường Bãi Cháy và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long khẩn trương thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

- Giao cho UBND Phường Bãi Cháy chủ trì phối hợp cùng các phòng ban chức năng của Thành phố tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về Trật tự đô thị trên địa bàn, khu du lịch Bãi Cháy và đặc biệt quan tâm kiểm tra vào các buổi tối tập trung tại khu vực các ki ốt bán hàng có sử dụng mở nhạc âm thanh công suất lớn gây ảnh hưởng đến các hộ dân, khách nghỉ tại khách sạn và các cơ sờ kinh doanh lân cận. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu còn để xảy ra vi phạm.

- Yêu cầu Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long:

+ Khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động chung đối với các ki-ốt kinh doanh do đơn vị quản lý, gắn với các nội dung Hợp đồng đã ký kết với các cá nhân thuê ki-ốt làm cơ sở kiểm tra, xử lý các sai phạm (nếu có). Đồng thời giao trách nhiệm quản lý vỉa hè phía trước ki-ốt cho các chủ sử dụng ki-ốt, hướng dẫn khách đến mua sắm, sử dụng dịch vụ tại ki-ốt đỗ phương tiện đảm bảo mỹ quan đô thị.

+ Xem xét việc sắp xếp lại vị trí các ngành hàng kinh doanh phù hợp với mục đích kinh doanh, hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, thu hút bằng trực quan đối với khách du lịch. Đối với những ki ốt kinh doanh có sử dụng âm thanh, mở nhạc... xem xét bố trí về khu vực quay ra phía biển để không làm ảnh hưởng tới các hộ dân, khách sạn và các hộ kinh doanh lân cận.

+ Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố tăng cường công tác quản lý các biển quảng cáo đảm bảo sự thống nhất về kích thước và đúng quy định về nội dung.

+ Bố trí thêm các biển chỉ dẫn để thuận tiện cho nhân dân và du khách di chuyển và sử dụng các dịch vụ bên trong cùng như bên ngoài Công viên. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể về bố trí địa điểm, thời gian và bố trí biển chỉ dẫn cho phép dừng, đỗ phương tiện phù hợp, tránh tắc đường vào các giờ cao điểm.

+ Yêu cầu các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện một số nội dung: Thực hiện đúng quy định pháp luật về âm thanh, tiếng ồn, đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị; Ghi rõ nhãn mác, xuất xứ và niêm yết giá đối với các mặt hàng bày bán tại ki-ốt; Người bán hàng tại các ki-ốt sử dụng trang phục đảm bảo văn minh, lịch sự, tạo hình ảnh đẹp trong nhân dân và du khách; Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về Giấy đăng ký kinh doanh, công tác Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động; Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thu hút đông đảo du khách cũng như nhân dân địa phương tới tham quan, mua sắm, sử dụng dịch vụ.

+ Thành lập tổ quản lý, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc chấp hành các hoạt động kinh doanh của những ki ốt vi phạm về Trật tự đô thị, quy định cụ thể vị trí bố trí sắp xếp phương tiện xe máy, kê bàn ghế, biển hiệu, yêu cầu thực hiện các quy định của pháp luật và quy chế, nội quy hoạt động chung, kiên quyết xử lý vi phạm.

- Yêu cầu các hộ kinh doanh: Hot Pub, Sxpup, Cà phê Huyền, Brother Pub, Pub45A, Bar SIX Pub, Bar THE FIRST có liên quan ký cam kết không vi phạm việc sử dụng, mở nhạc âm thanh lớn gây tiếng ồn, hoạt động quá giờ quy định; khắc phục ngay việc mở âm thanh công suất lớn và hoạt động quá giờ quy định 22h00’.. làm ảnh hưởng đến các hộ dân, khách sạn và các hộ kinh doanh lân cận; Thống nhất việc vặn nhỏ Volume đảm bảo âm thanh không phóng ra xa theo quy định tại nơi kinh doanh và nơi công cộng. Sau 22h00’ đêm yêu cầu tắt không sử dụng âm thanh hoặc chỉ được mở nhạc nhỏ (công suất vừa đủ nghe tại khu vực quán); Nếu các ki ốt kinh doanh vẫn còn tiếp tục vi phạm, UBND Thành phố cương quyết xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, tịch thu tang vật, xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long dừng cung cấp điện nước, chấm dứt hợp đồng thuê địa điểm.

- Yêu cầu UBND Phường Bãi Cháy, các phòng ban, đơn vị liên quan của Thành phố và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh và UBND Thành phố; thường xuyên cử lực lượng thường trực, giám sát các hoạt động của các ki ốt kinh doanh đảm bảo an ninh trật tự, văn minh du lịch tại Khu du lịch Bãi Cháy đặc biệt vào các buổi tối và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

 Ngày 21/9/2017 UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Mặt trời Hạ Longvà UBND Phường bãi Cháy kiểm tra và làm việc với chủ các cơ sở kinh doanh gồm: Hot Pub, ki ốt B15; Sxpub, ki ốt 125-126; Cà phê Huyền, ki ốt A126; Brother Pub, Ki ốt A116; Pub45A, Ki ốt 143 -145, để quán triệt các nội dung chỉ đạo của Thành phố, và của Tỉnh; yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết, nghiêm túc thực hiện và chấn chỉnh ngay việc thực hiện theo quy định nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

42

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Đề nghị UBND thành phố Hạ Long xem xét việc ấn định khối lượng rác thải để thu phí của UBND phường.

UBND thành phố Hạ Long

 Căn cứ Quyết định số 2625/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá tối đa Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành Thông báo số 109/TB-UBND ngày 05/3/2018 thông báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2018. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo Thông báo số 109/TB-UBND ngày 05/3/2018 của UBND Thành phố bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt từ điểm tập kết rác tập trung của Thành phố đến nơi xử lý. UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc phê duyệt thời gian bỏ rác trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hạ Long, quy định cụ thể thời gian và tuyến đường thu gom rác trên địa bàn từng phường. Như vậy, đối với những tuyến đường không có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty cung ứng dịch vụ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải tự đưa rác ra điểm thu gom rác tập trung đúng thời gian quy định và nộp tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.

Mức thu tại Thông báo 109/TB-UBND ngày 05/3/2018 được xây dựng đảm bảo không vượt quá mức tối đa quy định tại Quyết định số 2625/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thay đổi khối lượng thì các doanh nghiệp gửi UBND phường sở tại để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh.

43

HTX Hoàng Huy

Khó khăn về vốn, Ngân hàng cho vay vốn SX với lãi suất thấp. HTX có nhu cầu vay 2 tỷ BS vốn lưu động trong thời hạn 3 năm

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ninh

HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là đối tượng được ưu đãi trong việc vay vốn ngân hàng. Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước mức cho vay không có đảm bảo bằng tài sản tối đa: 01 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; 02 tỷ đồng đối với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ. Lãi suất cho vay ngắn hạn (dưới 12 tháng) tối đa là 6,5%/năm.

HTX có nhu cầu vay 2 tỷ bổ sung vốn lưu động trong thời hạn 3 năm là khoản vay trung hạn, theo quy định thì khách hàng với ngân hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng. Trường hợp HTX có nhu cầu vay vốn cao hơn mức vay không có tài sản bảo đảm nói trên thì phần vay vượt phải thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của TCTD đối với khách hàng (có tài sản bảo đảm).

Đề nghị HTX liên hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể.

44

Nguyễn Mạnh Hùng (Địa chỉ: Đông Triều, ĐT: 0912330926)

-    DN tôi có một số CN bị ốm được bệnh viện cấp giấy nghỉ hường BHXH, nhưng khi làm thủ tục thanh toán tiền ốm đau thì bị từ chối và BHXH trả lời là người lao động không khám, lấy thuốc bệnh viện nên không có dữ liệu trên phần mềm để kiểm tra, do đó bị từ chối thanh toán. Pháp luật chúng ta bảo vệ quyền lợi của người lao động, vậy trách nhiệm không thanh toán tiền ốm đau của người lao động ở đây thuộc lỗi của bệnh viện, BHXH hay người lao động?

Theo quy định của BHXH, người lao động khi chấm dứt HĐLĐ, chốt sổ BHXH nếu báo giảm trong tháng hiện tại thì phải đóng 4,5% tiền lương BHYT hểt tháng đó. Tuy nhiên, khi người lao động được đơn vị khác tiếp nhận và đóng tiếp BHXH của tháng đó vẫn phải đóng cả BHYT tháng đó. Như vậy bị trùng 01 tháng đóng BHYT. DN tôi hay cơ quan tiếp nhận người lao động từ DN tôi sẽ được thanh toán trả lại tiền BHYT đóng trùng của tháng đó?

Bảo hiểm xã hội

 Theo quy định của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hàng ngày các cơ sở KCB phải tiến hành cập nhật và gửi đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay sau khi bệnh nhân ra viện để cơ quan BHXH có cơ sở để kiểm tra, giám định chi phí KCB BHYT, tránh tình trạng lạm dụng quỹ BHYT và thanh toán chế độ ốm đau, thai sản không đúng quy định. Hiện nay đang có hiện tượng một số đối tượng làm giả Giấy ra viện bán cho người lao động dùng để thanh toán chế độ BHXH (đối tượng này đã bị Công an tỉnh xử lý).

Công nhân của Doanh nghiệp bạn khi đi khám chữa bệnh BHYT nhưng cơ sở KCB đó không thực hiện cập nhật đầy đủ dữ liệu KCB của người bệnh lên cổng giám định BHYT theo quy định. Cơ quan BHXH chưa có căn cứ để xét duyệt chế độ ốm đau cho người lao động.

 Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định, đề nghị Doanh nghiệp bạn gửi toàn bộ Giấy ra viện của những người lao động trên về cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện nơi đã cấp Giấy ra viện xác minh tính chính xác của các Giấy ra viện trên trước khi thực hiện xét duyệt chế độ ốm đau cho người lao động

45

Vũ Minh Hiệp:

(Địa chi: Tổ 3, Khu 8, Phường cầm Thành, Thành phố cẩm Phả. ĐT 098119Ỉ889; email: giatlacacapminhcuong@gmaiI.com

Khi tôi thành lập DN trên địa bàn cẩm Phả bản thân gia đình tôi đều sinh sống tại Hạ Long, nên khi đăng ký xe ô tô đều ở Hạ long. Khi trạm BOT Biên Cương thu phí tôi loay hoay không biết phải thủ tục như thế nào cho hợp lý. Một ngày xe công ty di chuyên từ cẩm Thành về tới Cọc 7 giao hàng và quay đầu lại đều mất phí 35.000đ/lượt. Vậy nên tôi kính mong cơ quan chức năng tháo gỡ.

Sở Giao thông vận tải

 Về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ các tổ chức, cá nhân qua trạm thu giá Km153+450 và Km156+985 QL.18 đoạn Hạ Long – Mông Dương: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 1405/UBND-TM3 ngày 12/3/2018. Trong đó quy định cơ chế và phạm vi áp dụng giảm giá. Và giao Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn chỉ đạo thống kê chính xác, hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng được giảm giá; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương phối hợp với Công ty cổ phần BOT Biên Cương thống kê, xác nhận phương tiện giảm giá đúng đối tượng, phạm vi và mức giá.

Do vậy, đề nghị độc giả Vũ Minh Hiệp nghiên cứu văn bản nêu trên của UBND tỉnh và liên hệ, làm việc với UBND phường nơi đăng ký hoạt động kinh doanh và Công ty cổ phần BOT Biên Cương để được hướng dẫn cụ thể.

 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 382
Đã truy cập: 368405