Về việc tham gia ý kiến vào các Văn bản dự thảo về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

12/07/2018 15:05

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2266/UBND-NLN1 ngày 12/4/2018 “V/v Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 ”, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Đề án và các Văn bản (Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo đánh giá tác động của chính sách) về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham gia ý kiến chi tiết vào Đề án và các Văn bản dự thảo nêu trên, đồng thời đề xuất các nội dung khác (nếu có) đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn (đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến cần nêu rõ quan điểm, căn cứ pháp lý đề xuất và tính khả thi khi ban hành chính sách).

Ý kiến tham gia, đề nghị bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Đề nghị gửi đồng thời file mềm về địa chỉ hòm thư điện tử: vanxa.dpi@gmail.com; số máy liên lạc: Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - PTP. KGVX: 0936.392.666; Đ/c Nguyễn Đức Hùng - PTP. ĐKKD: 0915.055.138).

     Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

   

Phòng Khoa giáo, Văn Xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 326905