Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả

10/08/2018 16:56

 

Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả với nội dung, như sau:

- Tên dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả.

-  Địa điểm thực hiện dự án: Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 49.116 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh.

- Nội dung cụ thể kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(1) Phần công việc đã thực hiện có giá trị: 493,9 triệu đồng (bao gồm: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đầu tư).

(2) Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 7.600 triệu đồng. (bao gồm: Chi phí quản lý dự án; chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; chi phí lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí dự phòng; chi phí khác...).

(3) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 41.022,3 triệu đồng (bao gồm 06 gói thầu, trong đó: 01 gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 01 gói lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 gói thầu kiểm định chất lượng công trình; 01 gói rà phá bom mìn, vật nổ; 01 gói thầu xây lắp; 01 gói kiểm toán công trình).

(4) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có.

Phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 1339348