Lấy ý kiến tham gia Đề án Triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Lần 2)

06/11/2018 08:41

Kính gửi:  Các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; Công an Tỉnh; Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển hồ sơ, Văn bản số 2072/PC-UBND ngày 05/11/2018 về việc thẩm định Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022, trong đó có nội dung nêu: “...Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định”, kèm theo các Văn bản, Tờ trình của UBND thành phố Uông Bí số 3124/TTr-UBND ngày 25/10/2018, số 2160/UBND ngày 25/10/2018 về giải trình các ý kiến tham gia về nội dung Đề án, Đề án hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các Sở, ngành.

Để có cơ sở thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022 lần 2 (nội dung Đề án đề nghị tải tại địa chỉ: http://www.quangninh.gov.vn/so/sokhdt).

Ý kiến thẩm định, tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Phòng Khoa giáo, Văn Xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 371
Đã truy cập: 326935