Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà đa năng trường Trung học phổ thông Quảng Hà, huyện Hải Hà

04/03/2019 08:11

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà đa năng trường Trung học phổ thông Quảng Hà, huyện Hải Hà tại Quyết định số 727/QĐ-UBND

Tệp đính kèm

Phòng Khoa giáo, Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng