Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

12/03/2019 10:58

Ngày 12/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 688/QĐ-KHĐT

Tệp đính kèm

Phòng Khoa giáo, Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 892
Đã truy cập: 1251970