Trang chủ Tin hoạt động
Đoàn công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thăm và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 18/7/2015).
18/07/2015 14: 00:00
Dự thảo sửa đổi Quyết định số 3333/2014/QD-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
16/07/2015 09: 00:00
Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020
15/07/2015 10: 00:00
KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2016
01/07/2015 09: 00:00
HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2016
01/07/2015 09: 00:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư
20/06/2015 10: 00:00
TÀI LIỆU HỘI THẢO BÁO CÁO DỰ THẢO LẦN 1 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH TỈNH QUẢNG NINH
19/06/2015 16: 05:00
Tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13”
08/06/2015 12: 00:00
Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020
23/05/2015 13: 00:00
Ngày 24-5, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí...
Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015)
26/04/2015 21: 35:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 327523