Trang chủ Thông báo mời thầu
Mời đơn vị tham gia tư vấn gói thầu số 1
14/09/2023 15: 39:00
Mời đơn vị tham gia tư vấn gói thầu số 1
14/09/2023 15: 35:00
mời đơn vị tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HĐT; Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
08/09/2023 16: 00:00
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
15/08/2023 10: 34:00
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện thuộc nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các Bộ, ngành năm 2023 tại Quảng Ninh
11/08/2023 10: 42:00
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
11/08/2023 10: 30:00
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện thuộc nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các Bộ, ngành năm 2023 tại Quảng Ninh.
10/08/2023 10: 40:00
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh
01/08/2023 21: 53:00
Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thuộc nhiệm vụ: Thực hiện Kế hoạch hợp tác truyền thông
31/07/2023 16: 33:00
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thuộc nhiệm vụ: Thực hiện Kế hoạch hợp tác truyền thông
27/07/2023 16: 31:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 487
Đã truy cập: 2296608