Trang chủ Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Danh sách Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cập nhật đến tháng 18.7.2023)
19/07/2023 08: 48:00
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Đến tháng 12.2022)
27/01/2023 10: 29:00
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (Đến tháng 6.2022)
29/06/2022 08: 47:00
danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
23/02/2022 16: 03:00
Danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (tính đến ngày 27/9/2021)
27/09/2021 16: 27:00
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (Cập nhật đến ngày 17/9/2021)
17/09/2021 15: 05:00
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (Cập nhật đến ngày 20/01/2021)
21/01/2021 10: 29:00
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020 (Cập nhật đến ngày 24/7/2020)
27/07/2020 08: 21:00
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 54 đơn vị cấp tỉnh, 13 đơn vị cấp huyện và 177 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
11/03/2020 10: 00:00
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 56 đơn vị cấp tỉnh, 14 đơn vị cấp huyện và 186 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018 (cập nhật đến ngày 26/11/2018)
05/03/2018 07: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 498
Đã truy cập: 2380075