Trang chủ Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Dự thảo quy hoạch báo chí xuất bản
04/06/2014 16: 14:05
Kết quả tổng hợp rà soát các chuyên mục trên cổng TTĐT thành phần của các cơ quan đơn vị
22/04/2014 15: 21:08
Kết quả tổng hợp rà soát các chuyên mục trên cổng TTĐT thành phần của các cơ quan đơn vị
Một số văn bản báo chí
19/03/2014 08: 12:51
Một số văn bản về thù lao chế độ đọc và quy hoạch báo chí xuất bản
Biểu mẫu hướng dẫn hợp tác truyền thông năm 2013 với các cơ quan báo chí, truyền thông
02/05/2013 17: 36:44
Biểu mẫu hướng dẫn hợp tác truyền thông năm 2013 với các cơ quan báo chí, truyền thông
Mẫu tờ khai đăng ký và giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
08/01/2013 09: 42:46
Mẫu tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh và Mẫu chứng nhận thu...
Biểu mẫu thống kê của Đài PTTH tỉnh
11/09/2012 15: 51:27
Các biểu mẫu thống kê ngành báo chí - xuất bản
11/09/2012 14: 00:29
Biểu mẫu báo cáo số liệu hoạt động in 2010 (kèm theo công văn số 593/STTTT-BCXB)
17/11/2010 13: 41:55
Tải về:
Biểu thống kê số lượng đài truyền thanh xã, số lượng cán bộ không chuyên trách đài truyền thanh xã
15/11/2010 14: 47:46
Tải về:
Mẫu nội dung báo cáo hoạt động truyền hình cáp
11/11/2010 14: 23:23
Tải về:
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 1177154