Trang chủ Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Khuyến cáo phòng bệnh virus CORONA
26/01/2020 13: 54:00
Tài liệu đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng tâm tháng 01/2020
31/12/2019 16: 17:00
Tài liệu gửi kèm văn bản số 2032/STTTT-TTBCXB ngày 31/12/2019 v/v đẩy mạnh tuyên truyền một số nội...
Biểu mẫu đánh giá chỉ số TTCS năm 2019
20/12/2019 12: 20:00
Biểu mẫu đánh giá chỉ số TTCS năm 2019
Tài liệu gửi kèm văn bản số 1900/STTTT-TTBCXB ngày 11/12/2019 v/v phát sóng chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã
12/12/2019 09: 03:00
Tài liệu gửi kèm văn bản số 1900/STTTT-TTBCXB ngày 11/12/2019 v/v phát sóng chương trình phát thanh...
Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn trong lĩnh vực phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
29/11/2019 10: 28:00
Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn trong lĩnh vực phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo...
Tài liệu gửi kèm văn bản số 1741/STTTT-TTBCXB ngày 14/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền một số nội dung trọng tâm
15/11/2019 14: 18:00
Tài liệu gửi kèm văn bản số 1741/STTTT-TTBCXB ngày 14/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về...
Tài liệu gửi kèm văn bản số 1670/STTTT-TTBCXB ngày 06/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền một số nội dung trọng tâm
06/11/2019 11: 57:00
Tài liệu gửi kèm văn bản số 1670/STTTT-TTBCXB ngày 06/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về...
Tài liệu hỗ trợ tuyên truyền Vietnam Airlines mở đường bay mới Vân Đồn (Quảng Ninh) – Đà Nẵng
30/10/2019 10: 31:00
Tài liệu hỗ trợ tuyên truyền Vietnam Airlines mở đường bay mới Vân Đồn (Quảng Ninh) – Đà Nẵng
Tài liệu phục vụ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã
17/10/2019 23: 56:00
Hướng dẫn về việc phát sóng chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã
17/10/2019 10: 40:00
Hướng dẫn về việc phát sóng chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 453
Đã truy cập: 1204942